Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Emotionele ontwikkeling lager bij mensen met meervoudige beperkingen

1 maart 2023 Redactie Klik (1 reactie)

Voor het eerst is onderzocht hoe fysieke en/of zintuiglijke beperkingen in combinatie met een verstandelijke beperking bij volwassenen van invloed zijn op het niveau van emotioneel functioneren. Vooral als er sprake is van een combinatie van fysieke beperkingen is er een lagere ontwikkeling op alle acht domeinen van de emotionele ontwikkeling. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Paula Sterkenburg van Bartiméus, de VU Amsterdam en drie Duitse wetenschappers. Zij ontdekten dat mensen met een verstandelijke beperking én een lichamelijke beperking en/of slechtziendheid vaker een bepaalde emotionele achterstand hebben dan mensen met een verstandelijke beperking die slechthorend of epilepsiepatiënt zijn.

Uiteenlopende verbanden
De gevonden verbanden tussen fysieke beperkingen, verstandelijke beperking en emotionele ontwikkeling lopen erg uiteen.

  • Bij een gehoorbeperking is er geen verband gevonden met de verstandelijke beperking en de emotionele ontwikkeling.
  • Bij een visuele beperking is er geen verband met de verstandelijke beperking, maar wel scoort deze groep lager in de domeinen lichaam en materiaal.
  • Bij een beweegstoornis is de verstandelijke beperking vaak ernstiger en de ontwikkeling in de domeinen lichaam, materiaal, anderen en communicatie is lager.
  • Bij epilepsie is de verstandelijke beperking vaak ernstiger, maar is er geen verband met de emotionele ontwikkeling.
  • Bij combinatiebeperkingen is de verstandelijke beperking vaak ernstiger en de ontwikkeling in alle acht domeinen van emotionele ontwikkeling lager.

De onderzoekers achten het gezien de uitkomsten raadzaam vooral bij kinderen met een verstandelijke beperking met ook gehoor- én zichtbeperkingen al vroeg in te zetten op een gezonde emotionele ontwikkeling. Dit verhoogt hun kwaliteit van leven. Hiervoor zijn al hulpmiddelen beschikbaar.  |

Het onderzoek ‘More than a Physical Problem: The Effects of Physical and Sensory Impairments on the Emotional Development of Adults with Intellectual Disabilities’ is gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health.

Klik organiseert op 13 april ook een studiedag over emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking, met praktische informatie over hoe je hiermee beter kunt aansluiten bij ondersteuningsbehoeften. Zie www.klik.org/studiedagen/ voor meer informatie en inschrijven.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!