Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Eisen eigen bijdrage iets verzacht

10 april 2013 Door de redactie Geen reacties

Mensen met spaargeld die in zorginstellingen wonen, moeten een hogere eigen bijdrage gaan betalen. Maar omdat dit soms onrechtvaardig uitpakt, past staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) de nieuwe regels aan, zo liet hij weten in het Kamerdebat over de eigen bijdrage.

Ouderen en gehandicapten die in een awbz-instelling wonen, en die meer op de bank hebben staan dan € 21.139, moeten een hogere eigen bijdrage betalen voor de zorgkosten. De Tweede Kamer steunde dit idee vorig jaar, maar verschillende fracties hebben daar spijt van gekregen. Sommige bewoners gaan meer dan € 1.000 per maand per maand betalen.

Persoonsgebonden budget
Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen dat vaak van tevoren op hun rekening gestort. Hierdoor kan het onbedoeld meetellen in het eigen vermogen en dus de hoogte van de eigen bijdrage. Dit gaat de staatssecretaris oplossen door ervoor te zorgen dat alle pgb's voortaan pas na de peildatum van 1 januari worden uitgekeerd. Diverse Kamerleden willen dat graag met terugwerkende kracht gerealiseerd zien. Daartoe is Van Rijn bereid, mits het geen hoge administratieve lasten veroorzaakt.

Smartengeld
Mensen die gehandicapt raken door een ongeval of een medische fout, krijgen vaak een letselschadevergoeding. Doordat die wordt bij hun vermogen geteld, betalen zij een hogere eigen bijdrage als ze in een zorginstelling terechtkomen. Alle woordvoerders vinden dit ongewenst. Het gaat om een relatief klein aantal gevallen, denkt Van Rijn, dus ook om een beperkt bedrag. Op verzoek van de Kamer gaat hij een oplossing zoeken voor deze groep.

Spaarpot
De ouders van (verstandelijk) gehandicapte kinderen sparen vaak extra om hen goed verzorgd achter te laten. Door de vermogensinkomensbijtelling moet dit geld worden gebruikt voor eigen bijdragen. Veel woordvoerders vinden dit onrechtvaardig en vragen om een hogere vermogensvrijstelling voor deze groep. Een verruiming met 10.000 euro kost naar schatting 17 miljoen euro, antwoordt Van Rijn. Hij probeert om dit te regelen, maar daarvoor moet hij dan nog wel een dekking vinden. De eerste mogelijkheid daartoe is de voorjaarsnota van het kabinet.

Huis opeten
Mocht iemands kapitaal in zijn huis zitten, wat bij ouderen vaak speelt, en is het huis niet snel te verkopen, dan krijgt hij vier jaar extra de tijd om het huis te verkopen voordat de prijs van het huis bij zijn kapitaal wordt geteld. Deze uitzondering geldt alleen voor nieuwe gevallen. Voor bestaande gevallen ligt het anders. Zij krijgen maximaal vier jaar de tijd om hun huis te verkopen, zegt de staatssecretaris. Tot het moment van verkoop krijgen ze uitstel van betaling.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!