Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Eigen bijdrage verblijf

21 september 2010 Door de redactie Geen reacties

De begroting voor het komende jaar die het demissionaire kabinet heeft gepresenteerd, is heel beknopt. Het wachten is immers op een nieuwe regering. Er komt dit jaar zelfs geen debat over de begroting in de Tweede Kamer.

In 2011 is er in totaal bijna 63 miljard euro beschikbaar voor de zorg. In 2010 was dat 61 miljard. Mensen die in een instelling voor langdurige zorg verblijven, gaan een minimale eigen bijdrage van 400 euro per maand betalen. Nu betalen nog ruim 30.000 mensen een lagere eigen bijdrage om de kosten van verblijf (kost en inwoning) te dekken. 'Deze minimale eigen bijdrage is niet hoger dan de bijdrage zoals die nu geldt voor mensen met een inkomen op sociaal minimum,' stelt minister Klink van Vws. De maatregel leidt tot een besparing van 80 miljoen euro.

Het budget voor Awbz-zorg wordt verminderd met 287 miljoen euro. Dat is volgens het ministerie mogelijk 'door een verbetering van het inkoopbeleid.' 'Het is onvermijdelijk dat mensen voor de zorg die zij krijgen zelf meer gaan betalen. Dit is van belang om de collectieve zorguitgaven in de toekomst betaalbaar te houden.'

Voor fysiotherapie en oefentherapie komen meer behandelingen voor eigen rekening: 12 in plaats van 9. De eerder aangekondigde eigen bijdragen voor logopedie, ergotherapie en dieetadvisering gaan niet door, omdat de Tweede kamer een alternatief voorstelde: een herberekening van het geneesmiddelen vergoedingensysteem. Het kabinet neemt dat voorstel niet over, maar verlaagt wel de uitgaven aan geneesmiddelen. Alleen levert deze maatregel te weinig op, namelijk 30 miljoen. Daarom gaat de eerder voorgestelde uitbreiding van de eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg toch door.

Vraaggerichter
Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid gaat korten op de re-integratiebudgetten. De middelen moeten 'selectiever en vraaggerichter' ingezet worden. De budgetten van Uwv en gemeenten blijven in 2011 vanwege bestuurlijke afspraken gehandhaafd, maar worden met ingang van 2012 met 190 miljoen gekort. Ook het Wsw-budget gaat omlaag. 'Meer mensen met een arbeidsbeperking moeten bij een reguliere werkgever aan de slag geholpen worden.' De gemiddelde loonkosten nemen de komende jaren af en daardoor is 120 miljoen minder budget nodig.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

Abonneren