Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Effectieve aanpak probleemgezinnen

31 mei 2011 Door de redactie Geen reacties

Het experiment 'Achter de Voordeur' is een effectieve aanpak voor zogenoemde multiprobleemgezinnen. Die aanpak bestaat er uit dat gemeenten per gezin één plan opstellen en één regisseur aanstellen. Hierdoor komt er meer rust in de gezinnen en wordt de hulp beter op elkaar afgestemd.

De resultaten van het experiment en de ervaringen van de gemeentelijke projectleiders zijn te lezen in het e-book 'Aan de slag achter de voordeur, van signaleren naar samenwerken.' Daarin is ook een maatschappelijke kosten-batenanalyse opgenomen om uit te rekenen wat de ‘Achter de voordeur'-aanpak financieel oplevert.

Het experiment werd uitgevoerd door en in zes gemeenten, in samenwerking met het ministerie van Vws. In een multiprobleemgezin hebben meerdere leden van het gezin problemen. Daarom zijn er verschillende hulpverleners bij het gezin betrokken. Maar de hulpverleners weten vaak niet van elkaar wat zij precies doen. Een betere samenwerking maakt de hulp effectiever.

Download het e-boek Aan de slag achter de voordeur.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!