Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Eetgewoontes van mensen met een verstandelijke beperking

7 september 2020 Door de redactie Geen reacties

Mensen met een verstandelijke beperking eten veelal gezond en ervaren weinig belemmeringen bij de maaltijd. Zij krijgen ook vaak begeleiding en ondersteuning bij het kiezen, kopen en koken van de maaltijden. Dat geven verwanten aan in een onderzoek van het Nivel.

Volgens de naasten in het onderzoek van Nivel ervaren mensen met een lichte en matige verstandelijke beperking de maaltijd vooral als lekker, gezellig, makkelijk en leuk. Ook eten zij veelal gezond. Ruim de helft ervaart hier de voordelen van, zoals een gezond gewicht.

(On)gezonde keuzes
Sommige mensen met een verstandelijke beperking eten ongezond, waarbij zij ook gezondheidsklachten ervaren. Door de ervaren cognitieve belemmeringen is het soms lastig om het belang van gezonde voeding te begrijpen. Het is voor deze mensen nodig om te leren om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld hoe je een gezonde en lekkere maaltijd kunt samenstellen en bereiden.

Samen kiezen
De maaltijd wordt niet altijd door mensen met een verstandelijk beperking zelf gekozen. Meestal gebeurt dit in samenspraak, bijvoorbeeld in overleg met medebewoners of begeleiding. Er is vaak begeleiding en ondersteuning bij de maaltijd, bijvoorbeeld bij het koken of het eten. Ook wordt er regelmatig voorlichting gegeven over voeding, is er begeleiding bij het doen van boodschappen en krijgt een aantal mensen met een verstandelijke beperking specialistische ondersteuning van een diëtist.

Meer onderzoek
Het Nivel concludeert op basis van dit onderzoek dat naasten van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking de maaltijd positief beoordelen. In het najaar van 2020 gaan ze in een vervolgonderzoek vragen voorleggen over dit onderwerp aan mensen met een verstandelijke beperking zelf. Ze hopen hiermee meer inzicht te krijgen in hun dagelijkse voeding en eigen ervaringen.

De gegevens zijn verzameld binnen het Panel Samen Leven van het Nivel. Dit landelijke panel bestaat uit 476 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking van 15 jaar en ouder en 310 naasten. Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het kader van het onderzoeksproject ‘Monitor Zorg en participatie bij chronische aandoeningen’ van het Nivel.  |

Voeding van mensen met een verstandelijke beperking: lekker en gezond, maar niet altijd een eigen keuze. Publicatie Nivel, door Hille Voss, Mariska Scheffer en Hennie Boeije.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!