Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Eerste kamer stemt vóór Passend onderwijs

10 oktober 2012 Door de redactie Geen reacties

De Eerste kamer heeft 9 oktober ingestemd met het wetsvoorstel passend onderwijs. Vanaf 1 augustus 2014 vervallen het rugzakje en de landelijke indicatiestelling voor speciaal onderwijs en gaan scholen samenwerken in 150 samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsverbanden moeten ervoor zorgen dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.

De Eerste kamerleden stelden in een eerder debat veel kritische vragen over het wetsvoorstel passend onderwijs, en dan vooral over hoe de samenwerkingsverbanden straks functioneren, hoe het geld wordt verdeeld en over de rol van de ouders. Minister van Bijsterveldt van onderwijs deed diverse toezeggingen om aan de kritiek tegemoet te komen.

Kritisch
Ook tijdens het einddebat op 9 oktober en de stemming, bleven diverse kamerfracties kritisch over het wetsvoorstel, maar een ruime meerderheid vond het toch een verbetering. D66, de Sp, de Osf, 50+ en de Partij voor de dieren stemden tegen. Een motie van GroenLinks die als doel heeft om de schorsing van gedragsproblematische leerlingen te voorkomen, werd aangenomen. Ook het wetsvoorstel Kwaliteitsverbetering in speciaal onderwijs voortgezet speciaal onderwijs werd – unamiem - aangenomen.

Oplossing
Minister Van Bijsterveldt zegt op de website van het ministerie dat zij blij is dat er na de jarenlange discussie eindelijk duidelijkheid komt voor ouders, leerlingen en docenten. "Scholen hebben straks de plicht om voor elk kind een passende oplossing te zoeken. Als het kan, op de school in de eigen buurt en als dat niet gaat in het speciaal onderwijs. Bij passend onderwijs gaat het er om in de allereerste plaats te kijken naar wat kinderen wél kunnen in plaats van naar de beperking van een kind", aldus de minister.

Zorgplicht
Ouders van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft op school kunnen in de nieuwe situatie net als nu hun kind aanmelden bij de school van hun voorkeur. Deze school maakt deel uit van één van de 150 op te richten samenwerkingsverbanden. Ook nieuw is dat scholen een 'zorgplicht' krijgen. Dat betekent dat scholen een passende plek moeten zoeken voor een leerling. Een landelijke geschillencommissie kan in geval van discussie een oordeel geven of het aanbod inderdaad passend is. De zorgplicht van scholen moet een belangrijk wapen worden tegen het ongeoorloofd 'thuiszitten' van leerlingen.

Scholen krijgen een jaar extra de tijd om passend onderwijs goed in te voeren. Het wetsvoorstel gaat gefaseerd in. Per 1 augustus 2014 geldt de zorgplicht voor scholen.

Lees meer op de site van het ministerie van onderwijs

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!