Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Eerste kamer stemt in met quotumwet voor arbeidsgehandicapten

2 april 2015 Door de redactie Geen reacties

De Eerste Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel 'banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'. Het wetsvoorstel regelt hoe de afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd.

Het kabinet sprak vorig jaar met werkgevers en werknemers af dat er tot 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking 125.000 extra banen komen. Deze garantiebanen zijn bestemd voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimum loon te verdienen. Eind 2016 wordt gekeken of de toegezegde banen zijn gerealiseerd. Als dat niet is gelukt, dan treedt de quotumregeling in werking waarbij bedrijven met minimaal 25 werknemers 5.000 euro heffing per niet ingevulde werkplek per jaar krijgen opgelegd.

Meerdere partijen hebben met succes in het debat aangedrongen op een verruiming van de doelgroep zodat ook mensen met een handicap die met wat ondersteuning wél in staat zijn het minimumloon te verdienen meetellen bij een eventuele quotumheffing. Net als bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer was er ook in de Eerste Kamer aandacht voor de concurrentie tussen de verschillende doelgroepen. Hiervoor werd een motie van de SP aangenomen, om na twee jaar te de afspraken te evalueren en te kijken of er geen sprake is van verdringing bij de doelgroepen die wel en niet onder de banenafspraak vallen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!