Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid op tijd herkennen

19 juli 2017 Door de redactie Geen reacties

In een vernieuwde handreiking is er speciale aandacht voor de mogelijkheden voor vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid bij jongvolwassenen. Dit voorkomt overvraging en helpt om beter aan te sluiten bij de mogelijkheden van de jongere.

Aan het uiterlijk kun je niet zien of iemand een licht verstandelijke beperking (lvb) heeft of zwakbegaafd is. Hierdoor kan het zijn dat deze mensen overvraagd worden op school, het werk of in het alledaagse contact. Dit leidt tot faalervaringen, gevoelens van frustratie en een negatief zelfbeeld. Deze nare gevoelens uiten zich onder andere in opstandig gedrag. De buitenwereld ziet hen als lastig, terwijl het niet gaat om 'niet willen' maar om 'niet kunnen.'

Handreiking

De herziene versie van de Handreiking vroegsignalering van een lvb en zwakbegaafdheid beschrijft de mogelijkheden voor vroegsignalering bij (jonge) kinderen en jongeren, maar ook bij (jong)volwassenen, door professionals in het sociale domein. De handreiking bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Informatie over de normale of gemiddelde ontwikkeling
  2. Screeningsinstrumenten die ontwikkelingsachterstanden, maar ook indirecte kenmerken in kaart brengen
  3. Instrumenten voor verdiepende diagnostiek naar een lvb en zwakbegaafdheid.


Handreiking vroegsignalering van een LVB en zwakbegaafdheid
. Signaleren van achterstanden in de (kinderlijke) ontwikkeling en van factoren die het risico daarop vergroten. Door Netwerk Gewoon Meedoen en Kenniscentrum Lvb.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!