Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Echtpaar houdt recht op huishoudelijke hulp

10 december 2014 Door de redactie Geen reacties

De gemeente Dantumadeel mag de huishoudelijke hulp aan een ouder echtpaar niet met ingang van 1 januari 2015 beëindigen. Dit heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Groningen bepaald. Het bejaarde echtpaar had de zaak aangespannen samen met Ieder(in), belangenvereniging voor chronisch zieken en gehandicapten. Ieder(in) zegt blij te zijn met deze belangrijke uitspraak, die ook gevolgen zal hebben voor aanvragen van andere mensen met beperkingen die hulp nodig hebben in huis.

Het echtpaar had bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente dat huishoudelijke hulp met ingang van 1 januari 2015 een algemene voorziening wordt en daarom komt te vervallen als gevolg van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Persoonlijke omstandigheden
De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat de gemeente zich niet baseert op de Wmo 2015, maar op de nu nog geldende Wmo 2007. Verder had de rechter aanmerkingen op het feit dat de gemeente huishoudelijke hulp als 'algemeen gebruikelijk' beschouwt.
Huishoudelijke hulp kan op basis van de Wmo 2007 alleen worden beëindigd, als er iets is veranderd in de omstandigheden van de aanvrager. De gemeente had de huishoudelijke hulp niet mogen stopzetten zonder onderzoek naar onder meer de gevolgen voor de gezondheid en het welbevinden van het echtpaar. Uit niets blijkt dat de persoonlijke omstandigheden van het echtpaar zijn verbeterd, zij hebben de huishoudelijke hulp nog net zo hard nodig als voorheen.

Daarnaast heeft de gemeente de huishoudelijke hulp nooit eerder als 'algemeen gebruikelijk' aangemerkt. Op grond van eerdere uitspraken moet de gemeente bovendien beoordelen of een voorziening ook in het bijzondere geval van deze betrokkene algemeen gebruikelijk is. Dat heeft de gemeente niet onderzocht.

Meedoen
Ieder(in) zegt over de uitspraak: "De overheid wil dat mensen langer zelfstandig wonen. Dat kan niet zonder goede voorzieningen. Het is daarom uitermate belangrijk dat gemeenten echt in gesprek gaan met burgers over wat ze nodig hebben om zelfredzaam te zijn en te kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven. De rechter heeft dat nu bevestigd. In de Wmo is het gesprek (het keukentafelgesprek) tussen burger en gemeente essentieel. Niet alleen als het gaat om huishoudelijke hulp, ook bij andere ondersteuning, zoals begeleiding, dagbesteding of praktische voorzieningen."

Ieder(in) heeft een voorbeeldbrief opgesteld om bezwaar te maken tegen het zonder overleg schrappen van de huishoudelijke hulp.

Lees de uitspraak op www.rechtspraak.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!