Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

‘Duurzame’ trends in de gehandicaptenzorg

16 maart 2022 Door de redactie Geen reacties

Rick Brink, adviseur inclusie en voormalig minister van Gehandicaptenzaken, heeft vrijdag 11 maart het eerste exemplaar van het FWG Trendrapport Gehandicaptenzorg overhandigd gekregen van Astrid Westerbeek, directeur Onderzoek en Innovatie bij Stichting FWG. Rick Brink: "Voor mij is de rode draad: duurzaamheid van gebouwen, de duurzaamheid op het vinden van antwoorden op zorgvragen en het duurzaam inzetbaar houden van personeel."

Het FWG Trendrapport Gehandicaptenzorg geeft een overzicht van de meest richtinggevende trends en ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Zoals nieuw woonaanbod dat past bij de levensfase van de cliënt, domeinoverstijgend werken, groene initiatieven, het omgaan met dilemma’s tijdens corona, en technologie om de zelfstandigheid van mensen te vergroten.

Rick Brink: "Het is belangrijk dat iedereen kennis neemt van het rapport. Omdat het goed de trends weergeeft die ik ook om mij heen zie, in de levens van mensen met een beperking."

Wat is gehandicaptenzorg?
De onderzoekers constateren dat al deze ontwikkelingen plaatsvinden in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt, waardoor een groeiende groep – met name mensen met een licht verstandelijke beperking – niet meer mee kan doen. Het gevolg is een toename aan zorgvragen in de gehandicaptenzorg. Dit roept vragen op: wat is de rol en reikwijdte van de gehandicaptenzorg? En waar draagt de maatschappij verantwoordelijkheid?

Wat is de maatschappij?
Met de titel van het rapport, ‘De maatschappij, dat zijn zij’, willen de onderzoekers deze beweging onderstrepen; dat het onderscheid tussen ‘het gewone leven’ of ‘de maatschappij’ en de gehandicaptenzorg er feitelijk niet is. De steeds sneller wordende maatschappij heeft de gehandicaptenzorg juist hard nodig, bijvoorbeeld als het gaat om diversiteit en inclusie. Kortom: de gehandicaptenzorg als spiegel en gids.

Werken in de gehandicaptenzorg
Naast een algemeen beeld van de uitdagingen die de branche te wachten staan, maakt het trendrapport ook een doorvertaling naar wat deze trends betekenen voor het werken in de gehandicaptenzorg. Zo ontstaan nieuwe functies om mensen met een complexe zorgvraag en hun naasten te ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Denk aan een levensloopbegeleider of bondgenoot die helpen met het regelwerk en het vinden van het juiste loket.

Het FWG Trendrapport Gehandicaptenzorg maakt deel uit van een reeks rapporten waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen per zorgbranche worden geschetst. Eerder verscheen het trendrapport over de VVT. Het volgende trendrapport van FWG beschrijft de ggz en verschijnt naar verwachting eind dit jaar.  |

Het FWG Trendrapport Gehandicaptenzorg is kosteloos te bestellen of te downloaden via www.fwg.nl/trendrapportGHZ.

 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!