Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Duitsland moet mensen met een beperking beschermen bij triage

19 januari 2022 Door de redactie Geen reacties

Stel: je hebt een zoon met een bijzondere vorm van downsyndroom en hij krijgt corona. Zo ernstig dat hij op de ic behandeld moet worden. Maar de ziekenhuizen liggen vol en moeten via triage beslissen wie wel of niet een plek op de intensive care krijgt. Dan zou je zoon in Duitsland uitgesloten worden vanwege zijn aandoening. Dat ging een moeder te ver. Samen met acht anderen vocht zij het Duitse triagebeleid succesvol aan bij het Grondwettelijk Hof in Karlsruhe.

Dit Hof oordeelde dat de regering per direct wetgeving moet opstellen die de levens van mensen met een handicap of chronische ziekte moet beschermen wanneer medici triage moeten toepassen.

Dat de zaak door het Hof is behandeld, mag als opmerkelijk worden beschouwd. Meestal komt Karlsruhe in beeld als er bezwaren zijn tegen een wet of beslissing. En het Hof kan dan ook nog eens zonder toelichting besluiten een zaak niet in behandeling te nemen. Maar tot grote opluchting van de groep boog het Hof zich over hun verzoek en stelde hen in het gelijk.

Levenswaarde
In de Volkskrant staat het verhaal van de bewuste moeder, Carola Nacke. Zij toog met een map vol papieren naar Karlsruhe, om te bewijzen dat haar zoon Cornelius (24) ‘levenswaarde’ heeft. De map bevatte naast medische informatie ook getuigenissen van onder meer zijn roeitrainer en mensen van de lokale seniorenclub die allemaal aangaven dat Cornelius zeer gemist zou worden als hij zou komen te overlijden.

Carola zag triage als iets uit oorlogstijd en ze was heel erg bang dat men in Cornelius’ situatie zou zeggen: u krijgt alleen nog palliatieve zorg. De huidige triageleidraad, opgesteld door de Duitse vereniging van intensivisten, meldt namelijk het volgende: patiënten met bestaande aandoeningen die de kans op een succesvolle ic-behandeling aanzienlijk verminderen, worden uitgesloten van behandeling. Met andere woorden: zij vallen bij triage direct buiten de boot.

Dit gaat nu dus veranderen. Volgens het Hof mogen mensen met een beperking of chronische ziekte niet gediscrimineerd worden en is er nu nog te weinig geregeld door de overheid om een eerlijke behandeling in het ziekenhuis te garanderen voor deze groep. 

In Nederland iedereen gelijk
In Nederland gelden overigens algemene ethische uitgangspunten voor triage, waarbij iedereen die zorg op de IC nodig heeft gelijk behandeld wordt. Het enige criteria voor opname op de IC is levensgevaar. Overwegingen die uitdrukkelijk geen rol spelen zijn de kwaliteit van leven of 'eigen schuld', omdat dit onmogelijk zorgvuldig is vast te stellen en de grenzen van eigen verantwoordelijkheid intrinsiek moeilijk te bepalen zijn in de hectiek van de beslissing tot IC-opname. Ook een andere etniciteit, nationaliteit, juridische of sociale status of sekse en iemands verstandelijke of lichamelijke beperking mogen allemaal geen redenen zijn om iemand meer of minder voorrang te geven.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!