Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Doeltreffende vroegtijdige aanpak autisme

11 september 2014 Door de redactie Geen reacties

Autistische symptomen bij zeer jonge kinderen namen aanzienlijk af toen hun ouders een nieuwe therapeutische opvoedingsmethode toepasten. Onderzoekers aan het Mind-instituut van de universiteit van Californië die de ouders daarbij begeleidden, constateren dat zes van de zeven kinderen die vanaf zes maanden op deze manier werden verzorgd en begeleid, op 3-jarige leeftijd geen autistische symptomen meer hadden, en ook geen ontwikkelingsachterstand.

De behandeling heet Infant start. Hij werd uitgeprobeerd bij kinderen van 6 tot 15 maanden oud die autistisch gedrag vertoonden, zoals het vermijden van oogcontact, geen belangstelling voor andere mensen, herhaalgedrag, geen initiatief om te communiceren. De kinderen kregen via hun ouders een half jaar therapie. Hoogleraren psychiatrie en gedragswetenschappen Sally Rogers en Sally Ozonoff publiceerden een online artikel over hun onderzoek in het Journal of autism and developmental disorders.

Kleine momentjes
Zes van de zeven kinderen die aan het onderzoek meededen, hadden normale taal- en leervaardigheden toen ze twee tot drie jaar oud waren," vertelt Rogers. "Ze waren eigenlijk niet meer als autistisch te diagnosticeren." Volgens Rogers zijn het vooral de ouders die voor de verandering zorgden. "Ouders trekken de hele dag door op met hun baby. Juist in die kleine momentjes dat ze hun baby verluieren, voeden, met hem op de grond spelen, gaan wandelen of rondzwieren zijn er mogelijkheden om het kind te laten leren. Niemand anders dan een ouder kan dat."

Vroege opsporing
Volgens de onderzoekers begint de behandeling van kinderen met autisme gewoonlijk op 3- of 4-jarige leeftijd. Maar autistische symptomen zijn meestal al zichtbaar voor de eerste verjaardag. Juist in die eerste periode staan kinderen open voor interactie en communicatie. Effectieve aanpak van autisme hangt af van vroege opsporing, zodat zo de therapie zo vroeg mogelijk kan beginnen. Met vroegtijdige, effectieve therapie kan – aldus de ervaringen in dit onderzoek – worden voorkomen dat de symptomen verergeren, en leiden tot een levenslange beperking.

Afstemmen
De behandeling van de zeven kinderen die aan het onderzoek meededen begon met het coachen van de ouders. Ze leerden om hun interacties af te stemmen op de mogelijkheden, behoeftes en interesse van hun bijzondere kind. En ze wenden zichzelf aan om hun kennis over hun kind in het dagelijks leven voortdurend toe te passen: tijdens spel, verzorging, dagelijkse klusjes voortdurend mogelijkheden verzinnen om het kind de kans te geven iets te leren.

Plezier
De onderzoekers wilden weten of de methode ertoe bijdroeg :

  • dat het kind meer aandacht kreeg voor het gezicht en de stem van de ouder.
  • Of het contact tussen ouder en kind de aandacht van het kind had, en of zowel ouder als kind plezier hadden in het contact.
  • Of de ouder geluiden en initiatieven van het kind opmerkte, en nadeed.
  • Of de ouders speelgoed meer gebruikten om de sociale belangstelling van het kind te wekken, en het speelgoed op zich minder belangrijk werd dan het contact dat er uit voortvloeide.

Lees meer over het onderzoek op de site van het Mind-instituut aan de universiteit van Californië.

Lees ook het Klik- artikel over de Groningse Early intervention bij jonge kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen op www.klik.org

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!