Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Discriminatie en levensbeëindiging

27 september 2006 Door de redactie Geen reacties
Ook een pasgeboren kind kan worden gediscrimimeerd, namelijk als artsen besluiten om het niet te behandelen of het te laten overlijden, vanwege een ernstige handicap.

Promovendus J. Dorscheidt – 13 september in Groningen gepromoveerd - onderzocht de juridische aspecten van het levensbeëindigend handelen bij deze jonge kinderen in de afgelopen decennia.  

Het argument voor een dergelijke ingrijpende beslissing is meestal dat de levensverwachting klein is, en er grote kans is op lijden. Gehandicapte baby's hebben er óók recht op dat ze bij dergelijke beslissingen niet worden gediscrimineerd.
Dorscheidt keek onder meer of bij dergelijke beslissingen de fundamentele grondrechten zijn aangetast. Dorscheidt concludeert dat het verbod op discriminatie moet meewegen bij de vraag of een zwaar gehandicapt kind recht heeft op leven en op gezondheidszorg.
In oktober zal de overheid een centrale deskundigencommissie (commissie Hubben) installeren die zich bezighoudt met beslissingen over het leven van ernstig meervoudig gehandicapte baby’s. De studie van Dorscheidt biedt materiaal om de juridische toelaatbaarheid te toetsen bij actieve levensbeëindiging of niet-behandeling.

Meer informatie www.rug.nl/Rechten/nieuws/promotie

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!