Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Dilemma’s en uitgangspunten bij inzet van wel en niet gevaccineerd zorgpersoneel

23 september 2021 Door de redactie Geen reacties

Zorgaanbieders zitten in een spagaat: het liefst zien ze dat ieder personeelslid is gevaccineerd tegen corona om het virus zo min mogelijk ruimte te geven en de zorg goed en veilig te kunnen verlenen. Maar zorgmedewerkers zijn niet verplicht zich te laten vaccineren. Hoe ga je daarmee om?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) schetst in het onlangs gepubliceerde factsheet De inzet van wel en niet gevaccineerd personeel in de zorg - dilemma’s en uitgangspunten verschillende gecompliceerde situaties rond het vaccinatievraagstuk.

Op dit moment mag een werkgever in de zorg wel aan zijn werknemers vrager of ze gevaccineerd zijn. Maar werkgevers mogen dit niet vastleggen. En de werknemer is niet verplicht om antwoord te geven op de vraag.

Een bedrijfsarts in de zorg mag vaccinaties van individuele werknemers wél registreren, maar bedrijfsartsen hebben beroepsgeheim. Ze mogen die vaccinaties alleen met toestemming doorgeven aan de werkgever.

Wat verwacht de IGJ van de zorgaanbieders?
-          Dat medewerkers voldoende geïnformeerd zijn over de voordelen van vaccinatie voor de veiligheid in de zorg;
-          Dat zij hierover open het gesprek met personeel voeren zodat zij op individueel niveau inzicht kunnen krijgen op de vaccinatiestatus. De bedrijfsarts inventariseert daarnaast de vaccinatiegraad op organisatieniveau.
Op basis van beide inventarisaties kan de zorgaanbieder een risiscoafweging maken en houdt hier rekening mee bij het plan van aanpak over hoe binnen de organisatie omgegaan wordt met niet-gevaccineerde medewerkers.

Wat verwacht de IJG onder meer van zorgverleners?
-          Zorgverleners nemen hun verantwoordelijkheid voor het bieden van goede en veilige zorg in deze coronapandemie. Dit betekent dat zij zich moeten inspannen om goede en veilige zorg te leveren. Wanneer iemand niet gevaccineerd is, kan het betekenen dat deze medewerker aanvullende maatregelen neemt om goede en veilige zorg te verlenen, zoals het preventief dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.  |

Lees meer over de dilemma’s en de uitgangspunten in het factsheet van de IJG.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!