Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Dekkingsgraad Pensioenfonds stijgt, koopkracht gepensioneerden daalt

21 juli 2014 Door de redactie Geen reacties

De dekkingsgraad van Pensioenfonds zorg en welzijn (Pfzw) is in het tweede kwartaal van 2014 gestegen van 109% naar 110%. Dat betekent niet dat de pensioenen van zorgmedewerkers omhoog gaan, want ondertussen is de rente gedaald. De opbrengst van het belegde vermogen (van 151,5 miljard euro) steeg daardoor minder dan gehoopt. Het pensioen blijft gelijk, dus met stijgende prijzen daalt de koopkracht van gepensioneerde zorgmedewerkers.

Directeur Peter Borgdorff: "De dekkingsgraad van Pfzw beweegt zich heel 2014 tussen de 109% en 110%. We hebben over 2014 een prachtig rendement van 9% gehaald, dus je zou denken dat de dekkingsgraad meer zou zijn gestegen. Maar tegelijk blijft de rente helaas nog steeds laag. En een pensioenfonds heeft nu eenmaal meer baat bij een wat hogere rente."

Grote schokken
"In het wetsvoorstel 'Aanpassing financieel toetsingskader' dat 25 juni 2014 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt een pensioenfonds minder afhankelijk van dagkoersen. Dat is goed nieuws, het zorgt voor een grotere stabiliteit van de premie en de dekkingsgraad. Bij grote schokken kunnen tekorten over een periode van tien jaar worden uitgesmeerd. Dat geeft rust en duidelijkheid. Maar een ander onderdeel uit het wetsvoorstel betreft het aanhouden van hogere buffers dan nu het geval is en strengere regels voor indexering. Dat maakt het nog moeilijker dan nu om de komende jaren de pensioenen aan te passen aan de stijgende lonen en prijzen. Ik betreur dit zeer, omdat daarmee de koopkracht van onze deelnemers verslechtert."

Pensioenfonds Zorg en Welzijn is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van twee miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!