Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Debat over gehandicaptenbeleid levert geen koerswijziging op

11 oktober 2023 Redactie Klik Geen reacties

Het uitgestelde commissiedebat in de Tweede Kamer over het gehandicaptenbeleid heeft in de avond van 5 oktober plaatsgevonden. De VGN had van tevoren in een brief met concrete voorstellen en een aantal schrijnende verhalen de noodzaak voor een koerswijziging aangegeven. De uitkomst van het debat is teleurstellend: de voorgenomen bezuinigingen gaan door.

De gehandicaptensector was goed vertegenwoordigd tijdens het debat. Onder meer VGN-directeur Theo van Uum, ervaringsdeskundigen en bezorgde ouders waren aanwezig. Tussen de vergadertermijnen door spraken zij met verschillende Kamerleden, die vervolgens deze verhalen onder de aandacht brachten bij de minister.

Lange wachtlijsten
Een belangrijk onderwerp tijdens het debat waren de tarieven voor de doelgroep VG7, die ontoereikend zijn. Hierdoor worden de wachtlijsten steeds langer, oplopend tot 15 jaar. Het gebrek aan perspectief voor een passende woonplek voor hun soms al volwassen kinderen is frustrerend voor de ouders, die daar ook over vertelden.

Minister Helder gaf aan dat dit inderdaad zorgelijk is, maar herhaalde de eerder gedane toezeggingen die dus niet voldoende zijn volgens de VGN. Helder benadrukte dat de zorgkantoren de verantwoordelijkheid hebben om binnen een redelijke wachttijd met passende oplossingen te komen. Zij hebben het overzicht van de beschikbare plekken.

Personeelstekort
Ook over de krapte op de arbeidsmarkt was Helder duidelijk: dat is een groot probleem. Daarom riep ze de zorgaanbieders op om regionaal samen te werken en afspraken te maken om de kosten van flexibel personeel en zzp’ers binnen de perken te houden. Bovendien wees ze op de eigen verantwoordelijkheid van de werkgevers voor de kosten van de cao; de overheid gaat niet over de hoogte van de salarissen.

Inclusie
Daarnaast kwam de inclusieve samenleving aan bod tijdens het debat. De vraag werd opgeroepen waarom dit streven pas in 2040 bereikt zou moeten worden, en niet al veel eerder. Helder beloofde de strategie inclusief een aanzet tot de werkagenda uiterlijk begin 2024 naar de Kamer te sturen.  

Lees meer over het debat op de website van de VGN.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!