Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

De aandacht van Rutte

26 juni 2020 Geen reacties

‘Rutte komt op tv.’ In zorgorganisaties voor mensen met een beperking zal deze uitroep de afgelopen maanden veel zijn gehoord. Bewoners wisten vaak al eerder dan de begeleiders dat de minister-president aan het einde van de dag weer een update zou geven over corona en de maatregelen die moesten worden genomen. Journalist Mariët Ebbinge haalt hieruit een mooie suggestie voor Rutte.

Ook op de locatie Soendastraat van Middin, waar Mieke Brouwers als coördinerend begeleidster werkt, was dat zo. De bewoners zaten ruim voordat het tijd was klaar met hun kopje koffie of thee. Het gebakje, waardoor het net niet een feestelijke bijeenkomst werd, ontbrak.

Feestje of niet. De grote belangstelling voor Ruttes persconferenties is waarschijnlijk niet alleen te verklaren door het feit dat veel bewoners van zorgorganisaties het zagen als een gezellige bijeenkomst. Verveling, hoe kom je de dagbestedingsloze uren door?, zal ook een rol hebben gespeeld.

Daarnaast was het voor veel bewoners bloedserieus. Wat Rutte te zeggen had, hoewel meestal in voor hen onbegrijpelijke taal, betrof direct hun wereld. Hij was degene die bepaalde dat zij binnen moesten blijven, dat zij geen bezoek mochten ontvangen, dat niemand een arm om hun heen mocht slaan, en dat ze in geval van besmetting, op hun kamer moesten blijven.
En nu heeft Rutte deels dezelfde maatregelen ook weer ongedaan gemaakt: hij heeft in hun ogen bepaald dat ze weer hun woonlocatie mogen verlaten, bezoek mogen ontvangen van hun familie en weer naar de dagbesteding mogen gaan.

Aandacht
Maar, ik kan het fout hebben, er speelde ook nog iets anders. Nooit eerder had een minister-president op deze manier zich met hun leven bemoeid. Ik denk dat die aandacht, veel te laat en om de verkeerde redenen, door veel mensen met een beperking op prijs werd gesteld. Eindelijk worden ze gezien door niemand minder dan ‘de hoogste baas van het land’. Als dat geen erkenning van hun bestaan is!

Nog is de corona niet voorbij. Waar voor de meeste mensen de coronaregels zijn teruggebracht tot anderhalve meter afstand houden, geen handen schudden, de hygiënische regels in acht nemen en een mondkapje op in het openbaar vervoer, zijn voor mensen met een beperking nog steeds veel andere regels van toepassing. Bezoek mag, maar onder voorwaarden. Dagbesteding wordt mogelijk, maar lang niet voor iedereen.

Het normale leven, van vóór corona, zal nog wel even op zich laten wachten. Nog vóór die tijd zullen de eerste evaluaties komen. Wat is goed gegaan? Wat niet? Ik wil me niet opdringen, maar wil toch alvast één suggestie doen aan Mark Rutte voor die evaluatie. Spreek vaker rechtstreeks mensen met een beperking aan. Hun eigenwaarde groeit er niet alleen door, u heeft er ook wat aan: ze worden daardoor uw grootste fan! |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

klik_podcast_banner_vierkant.jpg