Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Coronavaccinatie bij medewerkers gehandicaptenzorg

14 december 2020 Door de redactie Geen reacties

Zodra de eerste coronavaccins door het Europees Medicijn Agentschap zijn goedgekeurd, gaat in januari de coronavaccinatie van start. Zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg kunnen – na de medewerkers in de ouderenzorg – als eerste gevaccineerd worden. Wanneer het tweede vaccin beschikbaar is, kunnen ook cliënten worden ingeënt.

De vaccinatiestrategie is gericht op het beschermen van de mensen die het meest kwetsbaar zijn, dit beleid volgt uit het advies van de Gezondheidsraad. In de brief die minister De Jonge deze week aan de Tweede Kamer schreef, staat dat de vaccinatie van medewerkers in de gehandicaptenzorg waarschijnlijk eind januari van start zal gaan. Dit zal gebeuren op een aantal grote, centrale locaties.

Priklocaties
Zorgmedewerkers van verpleeghuizen krijgen als eerste een oproep. Zij komen in aanmerking voor inenting met het vaccin van BioNTech/Pfizer, als dit eind december door het Europees Medicijn Agentschap wordt goedgekeurd. Deze groep wordt gevaccineerd op circa 30 priklocaties, die de GGD verspreid over het land gaat inrichten.

Na de medewerkers van verpleeghuizen volgen de medewerkers, die direct met cliënten werken, uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Ook zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden. Om zo min mogelijk vaccins te verspillen zou het kunnen dat in de eerste ronde ook al een aantal zorgmedewerkers uit de gehandicaptenzorg worden uitgenodigd om zich te laten vaccineren.

Bewoners
Parallel aan het vaccineren van de genoemde zorgmedewerkers wordt ook zo snel mogelijk in het nieuwe jaar gestart met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze groepen krijgen het vaccin van Moderna aangeboden. Naar verwachting nemen EMA en de Europese Commissie medio januari een besluit over toelating van dit vaccin.

Effect
Er zullen, zoals het er nu naar uitziet, dus twee vaccins worden ingezet. Voor beide vaccins geldt dat er 2x geprikt moet worden.

Over de geschiktheid en beschikbaarheid van vaccins, en de praktische uitvoerbaarheid van de vaccinatie is nog veel onduidelijk.Ook is het niet duidelijk of mensen na vaccinatie nog steeds het virus kunnen overdragen. Volgens het OMT is het daardoor nu nog te vroeg om te kunnen adviseren over het effect van de vaccinatie op het aanpassen van maatregelen, testbeleid en bron-en contactonderzoek.

Voorlichting en dilemma’s
Brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland werkt op dit moment samen met de rijksoverheid aan begrijpelijk voorlichtingsmateriaal. Daarmee kan elke medewerker en cliënt, zo nodig met hulp van verwanten/vertegenwoordigers en een behandelend arts, een zorgvuldige eigen afweging maken. Ook de vereniging Reliëf voor christelijke zorgaanbieders is bezig met een handreiking voor het omgaan met ethische dilemma’s bij de keuze voor wel of niet vaccineren.  |

Meer informatie over coronavaccinatie op

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!