Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Copiloot geeft gezinsleden van kind met ernstige beperkingen lucht

14 oktober 2020 Door de redactie Geen reacties

In de afgelopen 1,5 jaar is een proef uitgevoerd waarbij 61 gezinnen werden ondersteund door een Copiloot. Een Copiloot is een gespecialiseerde cliëntondersteuner die langdurig aan een gezin met een persoon met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) blijft verbonden, met de vrijheid ‘om te doen wat nodig is’. Niet alleen voor het kind, maar voor alle gezinsleden.

Een Copiloot verleent geen zorg, maar is vooral aanwezig, luistert, regelt, legt contact met instanties, coördineert en pakt door. Kennisuitwisseling onderling en korte lijnen onderhouden met de betrokken organisaties blijkt hierbij cruciaal.

Het onderzoek van Partoer, Beernink en de RUG ‘Een Copiloot geeft een ZEVMB-gezin lucht en ruimte’ laat zien dat het de moeite waard is om te investeren in deze vorm van ondersteuning: de kwaliteit van leven van de gezinnen wordt beter en zij voelen zich er minder alleen voor staan. Er komt meer ruimte voor het gezin en voor de eigen ontplooiing van ouders. Ouders zijn blij dat ze altijd iemand kunnen bellen, die hun situatie goed kent en die meedenkt.

Kosten-baten
Daarnaast heeft onderzoeksbureau Dock4 een kosten-baten analyse gemaakt van de inzet van een Copiloot. Hieruit blijkt dat de maatschappelijke besparing per gezin door de inzet van deze Copiloot ruim 12.500 euro per jaar is. Ook wordt duidelijk dat elke extra geïnvesteerde euro voor de inzet van een Copiloot maatschappelijk 2,5 euro kan besparen. Diverse partijen blijken te profiteren van deze besparingen.

Het vervolg
De pilot wordt nog twee jaar voortgezet en uitgebreid. We kijken hierbij ook met name of er meer winst is te behalen door een Copiloot al vroeg in te zetten. Als pas net duidelijk wordt dat sprake is dat het kind met ZEVMB zal opgroeien. In de afgelopen periode kwam een Copiloot meestal in een gezin waar al een crisissituatie was ontstaan, of langdurige stress was opgebouwd. De verwachting is dat met een vroege inzet een aantal escalaties en crises kunnen worden voorkomen en dat het gezin een betere basis heeft om hun leven aan te passen. |

Download het onderzoek 'Een Copiloot geeft een ZEVMB-gezin lucht en ruimte', de samenvatting Aanpak en opbrengsten pilot Copiloten en het Rapport maatschappelijke businesscase Copiloten.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!