Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Conceptjaarverslag Zonnehuizen zorgwekkend

5 december 2011 Door de redactie Geen reacties

De  concept-jaarverantwoording 2010 van stichting Zonnehuizen, de antroposofische zorgaanbieder die uitstel van betaling heeft aangevraagd, laat al een ernstige verslechtering van de financiële situatie zien. Zonnehuizen heeft dit concept op verzoek ingediend bij het ministerie van Vws. 

Het definitieve jaarverslag is nog  niet klaar. De inkomsten van Zonnehuizen zijn in 2010 gedaald, terwijl de kosten zijn gestegen. Het resultaat  wordt volgens de stichting sterk negatief beïnvloed 'door een gebrek aan interne sturing, een groot aantal mutaties en afboekingen met een eenmalig karakter.' Het gaat volgens het bestuur om posten die hun oorsprong vinden in voorgaande jaren en die in 2010 in één keer ten laste van het resultaat moesten worden gebracht. De situatie is in 2011, zo blijkt uit de aanvraag voor surseance van betaling, wel verder verslechterd.

Geen onrechtmatigheden
Minister Schippers meldt, na navraag bij de NZa (Nederlandse zorgautoriteit) aan de Tweede Kamer dat er geen vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik van premiemiddelen. “De NZa heeft ook niet via andere kanalen signalen gekregen dat er sprake van onrechtmatigheden zou zijn. Ik zie daarom geen reden om de Fiod (fiscale inlichtingen en opsporingsdienst)  te vragen om een onderzoek.” Na de surseance-aanvraag heeft de Inspectie op verzoek van minister Schippers het toezicht op Zonnehuizen geïntensiveerd. “Er is gelukkig geen reden om op dit moment verscherpt toezicht in te stellen.”

Lees het voorlopige jaarverslag 2010 van de Zonnehuizen op www.rijksoverheid.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!