Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Competenties voor gesprekken met nieuwe Wmo-doelgroep

22 mei 2013 Door de redactie Geen reacties

Gemeenten krijgen door de decentralisatie van de Awbz naar de Wmo met een nieuwe doelgroep te maken, die zwaardere en langdurige beperkingen hebben dan de huidige doelgroep. Dat vraagt andere competenties voor gesprekken, waarbij de gespreksvoerder de hele context mee moet nemen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft hiervoor een handreiking gemaakt. De gespreksvoerder moet zoveel mogelijk informatie krijgen over de huidige leefsituatie, de beperkingen en de mogelijkheden die de cliënt en zijn sociale netwerk heeft. Ook moet er duidelijkheid komen over:

 • Wie gaat het gesprek voeren?
 • Welke deskundigheid is nodig?
 • Met welke professionals/organisaties wordt samengewerkt?
 • Welke informatie heeft de burger en de gespreksvoeder vooraf nodig?
 • Waar wordt het gesprek gehouden?
 • Wie uit het sociaal netwerk is aanwezig?
 • Welke mix van oplossingen zijn mogelijk en zijn betaalbaar?
 • Wat te doen bij sterk wisselende ondersteuningsbehoeften?
 • Wie voert de regie?
 • Hoe verloopt het vervolg van het gesprek?

Zwaardere competenties
Het gesprek met de nieuwe doelgroepen vraagt om deskundigheid en zwaardere competenties van de gespreksvoerder:

 • Informatie van derden kunnen benutten
 • Om kunnen gaan met moeilijke onverwachte situaties
 • Contact kunnen leggen met en vertrouwen winnen van de nieuwe doelgroep
 • Communicatie kunnen aanpassen aan beleving, begrip en concentratie van de doelgroep
 • Inzicht hebben in processen als vraagverlegenheid en acceptatieschroom
 • Verschillende belangen kunnen wegen
 • Levensbrede vraagverheldering kunnen toepassen
 • Cliënt ondersteunen bij verkennen van de eigen mogelijkheden en inzet van het sociaal netwerk
 • Samen met de cliënt duurzame oplossingen kunnen kiezen
 • Een goed gespreksverslag kunnen schrijven en voortdurend werken aan eigen kwaliteit en deskundigheid.

Deze competenties en meer informatie staan in het vierde deel van de handreiking Het Gesprek: 'Nieuwe doelgroep, ander Gesprek' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!