Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Compensatie voor schade door COVID-19 bij zorgmedewerkers

13 april 2021 Door de redactie Geen reacties

De FNV heeft ministers De Jonge en Van Ark in een brief gevraagd zorgmedewerkers te compenseren die financiële schade hebben opgelopen door COVID-19. Ook moeten de loonachterstanden in de zorg worden weggewerkt en de werkdruk worden verminderd. Van Ark heeft positief gereageerd op de brief.

Volgens de FNV zijn in geen enkele andere sector de werkdruk en het ziekteverzuim zo hoog als in zorg & welzijn, mede door het grote personeelstekort. Er worden nu pogingen gedaan om mensen uit andere sectoren die door de coronapandemie zonder werk zitten, in de zorg aan het werk te krijgen. Met ontslagen KLM-personeel is dat project mislukt, onder meer door het grote verschil in inkomsten.

Vice-voorzitter FNV Kitty Jong geeft aan dat de FNV voor de besprekingen met minister Koolmees over een opvolgend herstelpakket een investeringsbedrag van 2,25 miljard euro gaat vragen voor zorg & welzijn. De salarissen in deze sector liggen al decennialang jaren lager dan het loon voor vergelijkbare functies in de marktsector. “Wij hebben berekend dat er 1,5 miljard euro nodig is voor structurele loonsverhogingen en 750 miljoen voor het verlagen van de werkdruk en het aanpakken aan personeelstekorten,” zegt Jong.

Meer risico
Het werken tijdens met name de eerste coronagolf was voor medewerkers in zorg & welzijn niet zonder gevaar. Er was tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en er waren geen duidelijke richtlijnen.

Het zorgde ervoor dat zorgpersoneel meer risico liep om ziek te worden dan andere werknemers. Sommige zorgmedewerkers zijn lang ziek door corona. Is dit langer dan een jaar, dan moeten zij vaak 30 procent van hun loon inleveren. Dat vindt de FNV niet fair.

Volgens de organisatie is de overheid nalatig geweest en daarom moet die met een vangnet komen voor dit zorgpersoneel: een fonds waaruit bedragen worden uitgekeerd tot 20.000 euro per slachtoffer, afhankelijk van hoe erg de klachten en/of beperkingen zijn. Het gaat niet om een schadevergoeding, maar om een tegemoetkoming in de kosten die in het eerste en tweede ziektejaar (na besmetting met COVID-19) zijn gemaakt en voor eventuele arbeidsongeschiktheid als gevolg ervan.

Reactie Van Ark
Minister van Ark heeft positief gereageerd op de brief van het FNV, iets dat Kitty Jong ‘heel mooi nieuws’ noemt. Van Ark wil het fonds zelfs breder trekken dan alleen voor zorgpersoneel. Op welke termijn de minister met een voorstel komt, is nog niet bekend. Maar de FNV verwacht dat Van Ark dit met prioriteit zal oppakken.

Enquête
Uit een enquête van FNV en KRO-NCRV’s tv-programma Pointer, gehouden onder ruim 3600 medewerkers in zorg & welzijn, blijkt dat van de zorgmedewerkers die in de eerste golf corona hebben gehad, 90 procent nog steeds klachten heeft. Ruim een kwart heeft ook financiële schade, of zegt dit binnenkort te verwachten.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!