Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Coachingpakket Passend Onderwijs stimuleert inclusie

28 oktober 2016 Door de redactie Geen reacties

Het coachingpakket Passend Onderwijs dat onlangs werd gelanceerd, wil zoveel mogelijk mensen en organisaties ondersteunen in hun bijdrage aan inclusief onderwijs. Het is ontwikkeld door Booz en Expertise Centrum Rotonde.

Booz heeft voorafgaande aan de lancering anderhalf jaar lang twee leerlingen met een beperking gevolgd met de camera in het project ‘Samen naar School’. Je ziet Merel en Viggo van groep 8 van de basisschool t/m het kerstrapport op het voortgezet onderwijs. Merel heeft een verstandelijke beperking (is ‘moeilijk’ lerend) en Viggo heeft een gedragsstoornis (adhd en motorisch beperkt). De grote vraag is of het hen lukt om op een reguliere middelbare school te komen.

Het pakket bevat drie hoofdprogramma’s over dit proces:

  • bekeken vanuit het perspectief van de leerlingen
  • bekeken vanuit het perspectief van de leraren
  • bekeken vanuit het perspectief van de ouders.


Daarnaast zijn er vijf reflectieprogramma’s waarin door vijf partijen wordt gereflecteerd op de hoofprogramma’s. Die partijen zijn:

  • ouders
  • leraren
  • schoolmanagement
  • specialisten
  • hoofdinspecteur onderwijs.


Bij de reflectie van ouders komen twee moeders aan het woord (niet die van Merel en Viggo). Zij vergelijken de manier waarop Merel en Viggo werden begeleid met die van hun kinderen. Waren zij zelf ook bij de warme overdracht? Werd er voldoende informatie gegeven? Zij zien grote verschillen.

Tot slot zijn er negen inzoomprogramma’s. Dit zijn korte scenes die inzoomen op de praktijk van passend onderwijs zoals die in de drie hoofdprogramma aan de orde zijn. De scenes geven hieraan verdieping. Er komen onderwerpen aan de orde als warme overdracht, speltherapie en teamoverleg.

Met dit pakket kunnen bijvoorbeeld docenten met hun leerlingen het programma kijken en daarna praten over passend onderwijs. Er worden suggesties gegeven voor gesprekken met leerlingenmet vragen als ‘hoe zou jij het vinden om een ander te helpen die iets niet goed snapt?’ of ‘Viggo werkt op een kleine computer, mag zelf zijn werk uitprinten en in zijn schrift plakken. Waarom is dat, denk je?’

Op de website van
Booz is het pakket kosteloos te downloaden.

 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!