Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Cliëntgegevens over Wmo/Awbz worden gestroomlijnd

11 december 2012 Door de redactie Geen reacties

Zorgverzekeraars, ministerie en gemeenten willen de uitwisseling van gegevens over mensen voor wie de zorg uit verschillende wetten wordt betaald (Awbz, Wmo en Zvw) standaardiseren. Met het project Guwa (Gegevensuitwisseling Wmo/Awbz) willen ze dat realiseren. Iemand die Awbz-zorg (Algemene wet bijzondere ziektekosten) krijgt, wordt vaak ook ondersteund met zorg die wordt gefinancierd uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Zvw (Zorgverzekeringswet).

Een gestroomlijnde uitwisseling van klantgegevens tussen organisaties voorkomt administratieve lasten, vinden de zorgverzekeraars, de overheid en de gemeentes. Ze vinden ook dat de klant beter wordt geholpen en willen dat hij niet meerdere keren zijn verhaal hoeft te doen.

Bronregister
Het project Guwa is afgestemd op het 'Toekomstbeeld 2016', opgesteld door het Platform informatievoorziening zorg en ondersteuning.
Uitgangspunten in het Toekomstbeeld 2016:

  • Uniformiteit in de uitwisseling van gegevens.
  • Gegevens worden op één plek bijgehouden: 'het bronregister'.
  • Toegang van de klant tot de gegevens: dit maakt klantregie mogelijk.

Privacygevoelig
Het uitwisselen van klantgegevens is – net als bij het elektronisch patiëntendossier - privacygevoelig. Het Guwa besteedt ook aandacht aan juridische aspecten.

Dit jaar nog wordt gewerkt aan een analyse van de gegevensstromen over Awbz en Wmo, en aan de juridische aspecten.

Volgend jaar moeten hulpverleners uit Awbz en Wmo al een beperkt aantal gegevens van elkaar kunnen inzien, en wordt er gewerkt aan een standaardvorm voor het uitwisselen van berichten. En moet er alvast een structurele oplossing worden gevonden voor het uitwisselen van informatie over mensen die in aanmerking komen voor gedecentraliseerde 'begeleiding'.

Lees meer op de site van de Vereniging Nederlandse gemeenten.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!