Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Chronisch zieke met een verstandelijke beperking vraagt om extra scholing

14 november 2012 Door de redactie Geen reacties

De meeste woonbegeleiders (70%) van mensen met een verstandelijke beperking, willen hun cliënten blijven begeleiden als die een chronische ziekte krijgen, maar meer dan de helft (58%) mist daarvoor de kennis en vaardigheden. Dit is de uitkomst van een onderzoek onder 107 begeleiders uit de verstandelijk gehandicaptenzorg.

De reguliere zorg bij een chronische ziekte is erop gericht bijkomende problemen of complicaties zo vroeg mogelijk te signaleren. Patiënten krijgen ook advies over een gezonde leefstijl en behandelaars proberen het zelfmanagement van patiënten te bevorderen.

Chronische ziekten als diabetes, epilepsie, zintuiglijke beperkingen, psychische problemen en ouderdomsziekten komen vaker dan gemiddeld voor bij mensen met een verstandelijke beperking.

Beter leven
Begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg zouden een aantal van deze zelfmanagementtaken op zich kunnen nemen. Als zij chronisch zieke mensen met een verstandelijke beperking goed begeleiden, hebben die een beter leven, en zullen ze, zo is de verwachting, minder vaak een beroep hoeven doen op medische zorg. Uit onderzoek van het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) blijkt dat 70% van de begeleiders daar inderdaad een taak in zien. Zij denken vooral aan nagaan of iemand een verhoogde kans heeft op bijkomende gezondheidsproblemen en die tijdig signaleren.

Zelfmanagement
Voorlichting en advies geven, en het bevorderen van 'zelfmanagement' zien zij veel minder vaak als onderdeel van hun taak. Bovendien vinden opvallend veel begeleiders (58%) dat ze er onvoldoende kennis en vaardigheden voor hebben. Begeleiders met een verpleegkundige opleiding zien een grotere rol voor zichzelf weggelegd in de zorg bij een chronische ziekte dan begeleiders met een agogische vooropleiding, en zij voelen zich ook beter toegerust. Nivel-onderzoeker Mieke Cardol: "Ondersteuning bij het omgaan met een chronische ziekte vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Daar moet aandacht voor komen in de opleidingen en in de praktijk. En daarna moet er natuurlijk ook ruimte zijn om de opgedane kennis te gebruiken."

Panel
Voor het onderzoek hebben 107 begeleiders uit de verstandelijke gehandicaptenzorg een vragenlijst ingevuld. Zij maken deel uit van het panel Verpleging & verzorging van het Nivel dat bestaat uit ongeveer 1350 verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en mensen met een sociaal-agogische opleiding.

Lees meer op de site van het Nivel.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!