Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Centrale inkoop van beschikkingsvrije zorg geeft rust in speciaal onderwijs

20 oktober 2021 Door de redactie Geen reacties

De zorg aan leerlingen in het speciaal onderwijs kan eenvoudiger, goedkoper en beter. Dat bewijst een succesvolle proef bij twee scholen in de regio Hart van Brabant, waar onder meer de zorgaanbieders Amarant en Siza aan deelnamen. Vanaf komend schooljaar kopen de scholen de zorg centraal in en de kinderen krijgen deze zonder de beschikkingen die normaal gesproken nodig zijn.

Om dit mogelijk te maken is vrijdag 1 oktober door de betrokken partijen de overeenkomst ‘Zorg in Onderwijstijd’ getekend. Deze partijen zijn Stichting Onderwijscentrum Leijpark Tilburg; Stichting Biezonderwijs (De Bodde, Tilburg); Amarant; Siza; Zorgkantorencoöperatie VGZ en Jeugdregio Hart van Brabant.

Het zorgtraject op scholen voor kinderen met een hoge zorgbehoefte vergt normaal gesproken veel van de partijen. Om de zorg te kunnen leveren, is per kind een beschikking nodig. Hiervoor moeten scholen onderhandelen met ouders over de inzet van zorg. Dit levert een berg aan administratieve handelingen op. Het feit dat de financiering van deze zorg via verschillende partijen (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor) loopt, versterkt die administratieve rompslomp.

Het levert ook onrust in klassen op: ieder kind heeft weer andere zorgverleners, die steeds in- en uitlopen op vooraf afgesproken momenten – ook als het voor het kind op dat moment misschien niet passend is.

Positieve impact
In de pilots die in 2019 en 2020 zijn uitgevoerd bij Leijpark en De Bodde is gekeken of collectieve inkoop van beschikkingsvrije zorg een oplossing zou zijn. De impact bleek enorm, in positieve zin:
- verlaging van de administratieve druk voor alle betrokken partijen
- vraaggerichte hulp voor leerlingen
- lagere zorgkosten
- meer rust in de klassen door vaste zorgverleners
- betere samenwerking tussen de scholen en instellingen.

De partijen waren zo enthousiast over de resultaten dat dit schooljaar de zorg op de gehele speciaalonderwijsafdeling van Onderwijscentrum Leijpark én in twee klassen op De Bodde beschikkingsvrij wordt ingezet. En volgend jaar geldt dit dus voor alle leerlingen van beide scholen.

De regionale proef is gedaan in het kader van het streven van de Rijksoverheid om zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter te regelen

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!