Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Cao Gehandicaptenzorg uitgebreid met protocol grensoverschrijdend gedrag

17 januari 2024 Redactie Klik Geen reacties

Medewerkers en cliënten in de gehandicaptenzorg moeten in een veilige omgeving kunnen wonen, werken en leven. Mocht er toch sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag, zoals intimidatie, geweld of discriminatie, dan is er nu het protocol grensoverschrijdend gedrag. 

Het protocol is ontwikkeld en vastgesteld door de cao-partijen in de gehandicaptenzorg. Het is toegevoegd aan de cao Gehandicaptenzorg in bijlage 5. Er staan onder meer afspraken in die gelden wanneer een incident heeft plaatsgevonden. Het protocol dient overigens niet als vervanging van meldingsprocedures zoals MIC en MIM.

De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) meldt dat elke organisatie het protocol moet opnemen in haar beleid en in het plan van aanpak om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. En de VGN benadrukt dat de komst van het protocol een duidelijk statement is dat grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptenzorg niet wordt getolereerd.

Het Protocol dient overigens niet als vervanging van de MIC en MIM. Een belangrijk onderdeel is dat er binnen organisaties periodiek aandacht moet zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Ook de rol van de vertrouwenspersoon komt uitgebreid aan bod.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!