Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Cao-akkoord

23 november 2007 Door de redactie Geen reacties
De 55-plus regeling blijft voorlopig bestaan. Dat is vastgelegd in de nieuwe Cao voor de gehandicaptenzorg, waarover werkgevers en werknemers het eindelijk eens zijn geworden. Er komt een onderzoek naar ‘mogelijkheden om te komen tot een toekomstbestendig levensfasebewustpersoneelsbeleid en het vergroten van de inzet en professionaliteit van medewerkers.’ Het besluit is dus op de lange baan geschoven.

De onderhandelaars van Vgn (werkgevers) en de vier vakbonden werden het op 20 november eens. De Vgn-achterban gaat akkoord, vakbondsleden moeten nog hun goedkeuring geven.

Andere belangrijke punten in de nieuwe Collectieve arbeidsovereenkomst:

  • salarisverhoging per 1 augustus 2007: 1,9%
  • salarisverhoging per 1 maart 2008: 2,6%
  • verhoging eindejaarsuitkering met 0,2% (wordt 4,65%)
  • eenmalige uitkeringen van 0,3% in december 2007 en december 2008.
De sociale partners hebben afgesproken dat de jaarurensystematiek per 1 januari 2009 wordt ingevoerd. 

 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!