Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Campagne ‘Samen sterk voor kwaliteit’ om wensen cliënten zichtbaar te maken

12 juli 2017 Door de redactie Geen reacties

Onlangs is de website van de campagne ‘Samen sterk voor Kwaliteit’ van start gegaan. Het doel is om het leven van mensen met een verstandelijke beperking kwalitatief beter te maken. De website is bedoeld om informatie, instrumenten én verhalen van cliënten, familie en begeleiders te delen en hiermee samen de zorg te verbeteren.

Om een goed leven te hebben, moet je kenbaar kunnen maken wat je wilt. Je moet kunnen vertellen over je dromen, over wat je graag zou willen. Dat is niet voor iedereen makkelijk. Daarom besteedt de website www.samensterkvoorkwaliteit.nl veel aandacht aan de verhalen van cliënten en de mensen om hen heen. Op die manier zien andere cliënten hoe het werkt en wat er bereikt wordt.

In een
korte video leggen verschillende betrokkenen uit waarom het belangrijk is dat cliënten gehoord worden.

Kwaliteitsagenda
De campagne is opgebouwd rond de kwaliteitsagenda voor mensen met een beperking. In deze agenda staan dingen die moeten zorgen voor een goed leven. De cliënt staat centraal; begeleiders, familie en naasten moeten goed luisteren en rekening houden met wat de cliënt wil.

De vijf pijlers in de kwaliteitsagenda zijn:

  • Meer kiezen: jij mag meer kiezen.
  • Passende zorg: jij wordt geholpen als je meer zorg nodig hebt
  • Tijd voor zorg: mensen die voor jou zorgen moeten dat goed doen
  • Vaker luisteren: het bestuur moet goed naar jou luisteren
  • Samen vernieuwen: samen werken we aan nieuwe dingen.


Wie geïnteresseerd is in de voortgang van de campagne, kan zich op de site
aanmelden voor de nieuwsbrief. Ook is het mogelijk mee te praten via Facebook.

Congres
De start van de campagne is de opmaat voor het Congres cliënten- en verwantenraden:

Samen sterk voor kwaliteit
. De positie van cliëntenraden en verwantenraden moet sterker worden. Zodat raden meer invloed hebben op keuzes van de organisatie. En daardoor meer invloed hebben op hoe cliënten wonen, werken en leven. De organisatie van het congres is in handen van LFB, Ieder(in), KansPlus/VraagRaak en LSR.

Het congres vindt vrijdag 8 december plaats in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Deelnemen aan dit congres is voor leden van raden en hun ondersteuners of coaches gratis. Vanaf september kunnen belangstellenden zich inschrijven. Op
de vooraankondiging is een groot deel van het programma al te vinden.

Partners
De campagne ‘Samen sterk voor kwaliteit’ is ontwikkeld door Vilans in samenwerking met de Coalitie Kwaliteitsagenda. De coalitie bestaat uit de volgende partners:

• Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

• Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (Vgn)

• Mee Nederland

• Lsr, het landelijk steunpunt (mede)zeggenschap

• Lfb door en voor mensen met een verstandelijke beperking

• Stichting Klokkenluiders Vg

• KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten

• Verpleging en Verzorging Nederland (V&Vn)

• Nederlandse vereniging voor artsen voor verstandelijk gehandicapten (Nvavg)

• Zin

• Zn

• Inspectie voor de gezondheidszorg (Igz)

• ministerie van Vws

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!