Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

'Breng cliënt beter in beeld bij Wmo-raad'

14 augustus 2012 Door de redactie Geen reacties

Wmo-raden, adviesorganen voor gemeenten over de Wet maatschappelijke ondersteuning, vinden het lastig om in contact te komen met cliënten die overgaan van de Awbz naar de Wmo. Zowel gemeenten als Wmo-raden zijn op zoek naar signalen van de nieuwe cliënten. Vooral Wmo-raadsleden vinden het moeilijk om cliënten te bereiken.

Uit het onderzoek Cliëntenparticipatie in de voorbereiding van de Awbz-transitie, van Movisie en de Koepel Wmo-raden, blijkt dat 60 procent van de Wmo-raden vindt dat het in contact komen met de nieuwe doelgroep een knelpunt is. Er zitten ook geen vertegenwoordigers van deze nieuwe doelgroep in de adviesraden en de raadsleden vinden het moeilijk om hen op andere manieren in beeld te krijgen. Ook gemeenten worstelen hiermee, maar die proberen dit via informatiebijeenkomsten en werkbezoeken.

Een andere onderzoeksuitkomst is dat veel contacten die Wmo-raden hebben met de gemeente en met cliënten erg informeel zijn. Wmo-raden maken veel gebruik van het eigen netwerk van de raadsleden en met gemeenten wordt veel in de wandelgangen besproken.

Bovendien hebben Wmo-raden verschillende opvattingen over hun rol naar de gemeente toe. 40 procent van de raden wil alleen de gemeente controleren en adviseren. De overige 60 procent wil meer te zeggen hebben over het beleid en proactiever zijn.

Voor het onderzoek is een enquête uitgezet onder Wmo-raden die bij de Koepel Wmo-raden zijn aangesloten. Aan de enquête hebben 146 Wmo-raadsleden meegedaan, verdeeld over 119 grotere en kleinere gemeenten verspreid over Nederland. Daarnaast zijn van vijf gemeenten ambtelijke projectleiders van de Awbz-decentralisatie geïnterviewd over hun ervaringen met het betrekken van Wmo-raden en nieuwe cliëntgroepen bij de decentralisatie.

Bekijk hier het onderzoek 'Cliëntenparticipatie in de voorbereiding van de Awbz-transitie' van Movisie en de Koepel Wmo-raden. 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!