Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Brancheorganisatie kleinschalige zorg

5 april 2011 Door de redactie Geen reacties

De aanbieders van kleinschalige zorg in Nederland, samen goed voor de zorg aan 100.000 cliënten, verenigen zich op 16 april in de 'Branchevereniging kleinschalige zorg' (Bvkz). Daarmee willen de kleine zorgaanbieders zich sterk maken voor de verdere ontwikkeling van kleinschalige, professionele, laagdrempelige, betaalbare en innovatieve zorg.

Het initiatief voor de nieuwe branchevereniging wordt gesteund door 80 zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers), ouderinitiatieven, kleinschalige wooninitiatieven, stichtingen, zorgboerderijen en kleine ondernemingen. Het idee is een gevolg van de plotseling afgekondigde pgb-stop in juli 2010.

Mark van Barschot, samen met Berno van der Wal woordvoerder namens de 9 initiatiefnemers van de branchevereniging, legt uit: "Ik heb als zzp-er een dagbestedingsproject voor cliënten met een persoonsgebonden budget Op 25 juni 2010 werd ik overvallen door het besluit van toenmalig minister Klink om abrupt, per 1 juli 2010, te stoppen met het toekennen van pgb’s. Van de ene op de andere dag viel 25% van mijn inkomsten weg. Mijn vaste kosten bleven gelijk. Net als veel andere kleine zorgondernemers heb ik alle zeilen moeten bijzetten om de zorg voort te zetten. Ik heb bij de minister en de Tweede kamer aandacht gevraagd voor de gevolgen van de pgb-stop voor kleine zorgorganisaties. Als eenzame roepende in de woestijn werd ik niet gehoord. Plotseling werd pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar wij zijn voor de grillen van de overheid. Alleen al daarom is een actieve branchevereniging een absolute noodzaak."

Fraude
Mede-initiatiefnemer Berno van der Wal: "De laatste tijd is er veel te doen over fraude met pgb’s, door cliënten maar ook door sommige zorgaanbieders. Vanuit de branchevereniging willen ook wij het kaf van het koren scheiden, bijvoorbeeld door een keurmerk. De aanwezigheid van rotte appels in onze branche brengt het hele systeem van cliëntgestuurde kleinschalige zorg in gevaar. Dat is niet alleen een serieuze bedreiging voor de vele integere kleine zorgaanbieders, maar ook voor de tienduizenden budgethouders." De Branchevereniging kleinschalige zorg hanteert daarom strikte toelatingseisen. Van der Wal: "Wij zijn een vereniging van zorgaanbieders, die daadwerkelijk zorg leveren. Wij zijn er niet voor zorgbemiddelingsbureau ‘s, zorgmakelaars en organisaties die zzp-ers detacheren of pgb’s beheren."

Flexibel en betrokken
"De zorg die onze branche levert aan circa 100.000 cliënten is onmisbaar als aanvulling op het aanbod van de grote zorgfabrieken. Wij zijn niet groot, maar daardoor wel snel, flexibel en betrokken. Wij zijn niet gewend om ons neer te leggen bij het tekortschieten van standaard benaderingen, wij blijven zoeken naar nieuwe methoden en oplossingen."

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!