Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Bouwen op vertrouwen zorgt voor minder regeldruk

15 november 2023 Redactie Klik Geen reacties

Vier jaar lang liep bij zorgaanbieder Philadelphia in samenwerking met de zorgkantoren Menzis, CZ en Zilveren Kruis de pilot ‘Regelarm verantwoorden’. Onderzocht werd of de werkwijze minder administratieve lasten oplevert, dus meer tijd voor de zorg. De conclusie: het werkt.

Uitgangspunt in de werkwijze is een nieuw cliëntdossier. Het oude werd – zoals bij zoveel zorgaanbieders – gebruikt als afvinklijst. De nieuwe variant werd samen met de cliënten opgezet met als centrale vraag: wat moet er per se in het cliëntdossier voor het leveren van goede zorg en wat kan er ook best weggelaten worden?

Op de zeven deelnemende locaties van Philadelphia werd gewerkt met een regelarm cliëntdossier voor 90 cliënten op basis van vertrouwen in elkaar en vanuit het vakmanschap van de professional. Hoe ging dat in de praktijk? Een voorbeeld. Bij een dagbestedingslocatie waar lunches door cliënten werden bereid, moesten begeleiders dagelijks bij elke cliënt rapporteren op diens doelen. Bij de een was dat: verbeteren sociaal contact; bij de ander: vergroten van de zelfredzaamheid et cetera. Dat kostte veel tijd. In de nieuwe situatie vertrouwen de zorgkantoren op het vakmanschap van de begeleiders en gaan ze ervanuit dat er tijdens de dagbesteding gewerkt is aan de doelen.

Dubbele controle valt weg
Wat wordt er nog wel gerapporteerd in het cliëntdossier? Opvallende dingen die gebeurd zijn, of iets dat collega’s moeten weten om de zorg goed te kunnen continueren. Of zoals Bas Bodzinga, directeur Klantbelang bij Philadelphia het zegt: “Interne rapportage = externe verantwoording.”

De zorgkantoren maken nu gebruik van andere data die toch al geregistreerd of gelogd worden, zoals gegevens over gewerkte uren en kwaliteitsgesprekken met cliënten.

Eerder controleerden zorgaanbieder, zorgkantoor en accountant los van elkaar dezelfde elementen. Omdat dit feitelijk dubbel werk is, blijft in de nieuwe werkwijze de materiële controle door de accountant achterwege.

Zo’n tweederde van de begeleiders die meededen aan de pilot gaven aan minder regeldruk te ervaren. En dat is belangrijk om mensen te behouden voor de gehandicaptensector. Zij ervaren weer meer werkplezier én tijd voor zorg.

Symposium
De afsluiting van de succesvolle pilot vond plaats tijdens het symposium Regelarm Verantwoorden, waarbij ook minister Conny Helder van Langdurige zorg aanwezig was. Zij was erg te spreken over het experiment bij Philadelphia, waar inmiddels al veel meer locaties willen gaan werken volgens de nieuwe werkwijze. Helder riep ook andere zorgaanbieders op het voorbeeld te volgen: “Sluit aan bij wat al is ontwikkeld en vind niet zelf het wiel uit. Haal de goede voorbeelden op uit de praktijk en maak grotere stappen. Want er is geen tijd voor nog meer pilots.”

Op de website van Philadelphia zijn presentaties te vinden uit het symposium en meer informatie over de pilot. Daar staan ook ervaringsverhalen van cliënten en begeleiders.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!