Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Bijscholing zelf betalen of zaak van werkgever?

13 december 2013 Door de redactie Geen reacties

Wil jij investeren in je eigen scholing of moet je werkgever dat doen? Die vraag stelt Mark Rieff aan werkers in de gehandicaptenzorg in zijn column in de nieuwe Klik. Lees hieronder zijn column en reageer via de Klik-redactiemail of in de Klik groep op LinkedIn. Niet zo lang geleden had ik een discussie met mijn collega-leidinggevenden over de verantwoordelijkheid van begeleiders voor hun eigen ontwikkeling en voor het bijhouden van ontwikkelingen in het beroep. Ik zal bekennen dat de discussie werd gevoerd in het licht van de komende veranderingen, die onontkoombaar zullen leiden tot bezuinigingen in de gehandicaptenzorg.

Ik wil weten hoe jullie hierover denken. De discussie met mijn collega's was interessant, maar interessanter is om te weten hoe jullie hierin staan.

Twee kampen
Er waren ruwweg twee kampen; het ene kamp vindt dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling en het bijhouden van ontwikkelingen in het beroep, het andere kamp vindt dat de organisatie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van medewerkers en het op de hoogte houden van ontwikkelingen. Het ene kamp vindt dat medewerkers geen uren mogen schrijven voor het volgen van niet-verplichte scholing en het bijwonen van thema-middagen, het andere kamp vindt dat medewerkers daarvoor wel uren mogen schrijven.

Competenties
Er zijn al tal van scholingen die medewerkers verplicht moeten volgen. Ik zal ze niet allemaal opsommen, het hangt soms af van de doelgroep waarmee de begeleiders werken. Naast deze verplichte scholingen kunnen medewerkers diverse cursussen en trainingen volgen of themamiddagen bijwonen die worden georganiseerd door de werkgever. Ze zijn bedoeld om hun competenties te vergroten of om ontwikkelingen in hun vakgebied bij te houden.

Als jij een training volgt waardoor je competenties toenemen, heb je er zelf profijt van. Je bent beter in staat om je werk te doen. Natuurlijk profiteert je werkgever ervan, maar jijzelf ook. Is het dan logisch dat je de uren die je inzet hiervoor volledig vergoed krijgt van je werkgever? Of mag van jou worden verwacht dat je zelf investeert in je persoonlijke ontwikkeling? In een veranderende wereld, die onder andere wordt gekenmerkt door de noodzaak om de zorgkosten in toom te houden, is dit een interessante vraag.

Lonend
Ik hoor tot het kamp dat vindt dat medewerkers best zelf mogen investeren in hun eigen ontwikkeling. Beloning hiervoor kan worden gegeven door middel van het functioneringsgesprek. Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om een extra anciënniteit (opbouw van dienstjaren) toe te kennen aan medewerkers of om de anciënniteit te onthouden. Het kan lonend zijn om jezelf te ontwikkelen. | Column Mark Rieff in de nieuwe Klik
Discussieer mee op LinkedIn

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!