Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Bijeenkomst over aangepast lesmateriaal voor lvb-leerlingen

21 september 2016 Ruth Eppink Geen reacties

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind trekt aan de bel over het grote tekort aan lesmaterialen voor leerlingen met een verstandelijke beperking. De stichting vindt dat er voor elk kind passend lesmateriaal moet zijn. Samen met oudervereniging Vim houdt zij een speciale bijeenkomst over het onderwerp in de hoop een oplossing te vinden.

Kinderen met een verstandelijke beperking vallen met vakken als geschiedenis, biologie, aardrijkskunde of Engels buiten de boot. Leerlingen op het zmlk-onderwijs krijgen deze vakken vaak niet eens aangeboden omdat er geen geschikt lesmateriaal is. Ouders met een gehandicapt kind in het reguliere onderwijs, gaan daarom vaak zelf aan de slag om het materiaal aan te passen aan hun kind. Daar speelt Vim ook een rol, want deze vereniging zet zich in voor de integratie van kinderen met downsyndroom binnen het onderwijs en de kinderopvang. Zij bieden onder meer aangepaste lesmaterialen.

Groeiend probleem
In de huidige tijd komen steeds meer kinderen met het downsyndroom in het reguliere onderwijs terecht. Het tekort aan schoolmaterialen is dus een groeiend probleem. Er zijn wel aangepaste leermethodes, maar deze blijken in de praktijk niet toereikend te zijn. Educatieve uitgeverijen investeren er weinig in; het gaat immers om een relatief kleine doelgroep, en dat is commercieel gezien niet interessant, aldus de Nsgk.

Voor de Nsgk en oudervereniging Vim reden om op 12 oktober een bijeenkomst te houden over het aanpassen van lesmateriaal voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Aan de orde komen:

  • Inventarisatie van problemen die ouders ervaren door het ontbreken van lesmateriaal op basis- en voortgezet onderwijs
  • Welk materiaal is door ouders al aangepast?
  • Wat moet er gebeuren om dit materiaal breed beschikbaar te stellen?


Ouders en leerkrachten die hierover mee willen praten zijn op 12 oktober welkom van 10.00 tot 15.00 uur in het BCN, Daltonlaan 100 in Utrecht. Aanmelden kan via de website van Vim.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!