Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Bij nieuwe baan voortaan altijd ‘Verklaring omtrent het gedrag’ nodig

11 april 2007 Door de redactie Geen reacties
Voortaan moet iedereen die wil gaan werken in de gehandicaptenzorg een ‘Verklaring omtrent het gedrag’ inleveren bij de beoogde werkgever.

Die verklaring, in de wandelgang wel ‘verklaring van goed gedrag’ genoemd, wordt afgegeven door het ministerie van justitie.

De afspraak hiertoe is gemaakt in een convenant (overeenkomst) tussen werknemers- en cliëntenorganisaties en de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (Vgn). Het convenant is gericht op preventie van seksueel misbruik in de gehandicaptenzorg.

Als iemand een verklaring aanvraagt, wordt gekeken naar het doel van de aanvraag (werken in de gehandicaptenzorg) en de manier waarop iemand voorkomt in politie- en justitie­dossiers. Een verklaring kan geweigerd worden op grond van een veroordeling, maar ook vanwege sepots en transacties (dan besluit het Openbaar ministerie om iemand niet te vervolgen).
Personen die met gehandicapten willen werken, krijgen voortaan geen verklaring als zij:

  • in de 20 jaar voorafgaande aan de aanvraag zijn veroordeeld vanwege zedendelicten,
  • tweemaal of vaker zijn veroordeeld voor zedendelicten,
  • of in de 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag één keer in de justitiële documen­tatie voorkomen met een voorwaardelijk sepot, dan wel veroordeeld zijn tot een andere straf dan een gevangenisstraf/taakstraf vanwege zedendelicten.

De politie- en justitiedossiers, waarop een verklaring is gebaseerd, moeten natuurlijk zo volledig mogelijk zijn. Daarom is afgesproken dat ‘redelijke vermoedens van misbruik’ altijd zullen leiden tot aangifte bij de politie.

Het overschrijden van sek­su­e­le grenzen van collega’s en cliënten blijft aandachts­punt bij functioneringsgesprekken. Van incidenten op dit gebied wordt altijd melding gemaakt in het personeelsdossier.

De volledige procedure voor de aanvraag van een Verklaring omtrent het gedrag staat op de website van het ministerie van justitie: www.minjus.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!