Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Bezuinigingen op passend onderwijs gaan door

9 maart 2012 Door de redactie Geen reacties

Het onderwijs aan kinderen met beperkingen moet op de schop, vindt minister Van Bijsterveldt van onderwijs. Zorgleerlingen moeten zo veel mogelijk naar het reguliere onderwijs. Daar kan de Kamer nog wel begrip voor opbrengen. Maar kan dat samengaan met een bezuiniging van 300 miljoen op passend onderwijs?

De coalitiepartners zijn daarvan overtuigd, en dat lieten ze weten ook tijdens het vervolg op het Tweede kamerdebat, afgelopen donderdag. En als de meerderheid Van Bijsterveldt steunt, gaan de bezuinigingen gewoon door.13 maart wordt over de voorstellen gestemd. "Natuurlijk doet bezuinigen pijn", zei Van Bijsterveldt. Toch is het volgens haar mogelijk: bezuinigen en tegelijkertijd goed onderwijs aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben. De minister somt de onbedoelde effecten van het bestaande stelsel op: "Het kost veel te veel. Het aantal kinderen met een stempel neemt onevenredig toe. Geld komt niet altijd terecht bij de kinderen die ondersteuning nodig hebben en 2500 kinderen zitten thuis, omdat zij geen geschikte plek kunnen vinden in het onderwijs."

Perfide uitwassen
"Wie nee zegt tegen de stelselwijziging, zegt ja tegen het oude systeem met zijn perfide uitwassen," zei Elias (Vvd) tijdens het tweede debat deze week over Passend onderwijs. Dat kinderen met leerproblemen zo veel mogelijk naar een gewone school gaan, vindt ook Dijsselbloem (PvdA) een goed streven. Hij vindt het echter een zwaktebod dat de minister geen duidelijke doelen stelt. Hoeveel thuiszitters moeten bijvoorbeeld naar het reguliere onderwijs? Ook volgens Klaver (GroenLinks) blijft het gissen voor de Kamer wat in 2015 bereikt moet zijn met het wetsvoorstel.

Verzachten
De coalitiepartijen kunnen het bezuinigingsbedrag van 300 mln. niet verantwoorden, zei Van der Ham (D66). "Er ligt niet eens onderzoek aan ten grondslag." Hij riep de onderhandelaars in het Catshuis daarom op om de bezuinigingen op het passend onderwijs te verzachten. Dijkgraaf (Sgp) beschouwt de bezuinigingen echter als een gegeven. En onder dat gegeven is volgens Dijkgraaf het nieuwe systeem te verkiezen, met minder bureaucratie, meer flexibiliteit, meer maatwerk en betere financiële prikkels.

Psychologisering
Niet het hele onderwijsveld is tegen, zei Beertema (Pvv). Kinderen met echte problemen hebben extra zorg nodig, maar hij waarschuwde voor de "psychologisering van het schoolleven." Een goede didactiek, humor en persoonlijke aandacht van de leraar zijn doorgaans voldoende, volgens hem. Ferrier (Cda) toonde zich bezorgd over de spookbeelden die worden opgeroepen rond de bezuinigingen. Ze heeft goed geluisterd naar 50.000 stakende leraren in de Arena, maar ook naar leraren die niet hebben gestaakt.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!