Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Bezuiniging passend onderwijs vertraagd

14 april 2011 Door de redactie Geen reacties

De bezuiniging op passend onderwijs wordt later ingevoerd. De vertraging wordt opgevangen binnen de begroting van Onderwijs, cultuur en wetenschap. De invoering van passend onderwijs gaat door, maar de bezuiniging start een jaar later en wordt geleidelijker uitgevoerd.

Volgens de minister is een grote meerderheid in de Tweede kamer voorstander van passend onderijs, maar dan wel in een trager tempo dan is voorgesteld. De minister stelt de kamerleden nu het volgende voor: in plaats van een bezuiniging van 50 miljoen euro in 2012 en een structurele bezuiniging van 300 miljoen euro vanaf 2013, start de bezuiniging in 2013 met 100 miljoen euro, oplopend naar 200 miljoen euro in

2014 en structureel 300 miljoen euro vanaf 2015. Volgens bewindsvrouw Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart wordt het met de vertraging mogelijk de personele gevolgen van de bezuiniging beter op te vangen, zodat bestaande expertise van personeel behouden kan blijven en gedwongen ontslagen zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen. Uitstel betekent geen afstel, dde stelselwijziging in het onderwijs aan kinderen met leerproblemen gaat gewoon door.
Lees meer op de site van het ministerie van Owc.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!