Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Bezoek grotendeels weer opgestart in gehandicaptenzorg

22 juni 2020 Door de redactie Geen reacties

De afgelopen maand zijn de maatregelen rond bezoek, logeren en het op bezoek gaan bij mensen met een verstandelijke beperking, zoals afgesproken in de routekaart gehandicaptenzorg, daadwerkelijk verruimd. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland constateert dat op basis van een vragenlijst onder 53 zorgaanbieders.

Op 19 mei kondigde het kabinet de versoepelingen aan van de coronamaatregelen. Voor de gehandicaptenzorg werd een routekaart gehandicaptenzorg gepresenteerd, met daarin een tijdsplanning voor onder andere de bezoekregeling. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) presenteerde - in samenwerking met de cliënten- en beroepsorganisaties – op 19 mei de ‘Handreiking bezoek gehandicaptenzorg’. Voor elke cliënt in een instelling of kleinschalige woonvoorziening moest uiterlijk 15 juni op een goede manier invulling gegeven zijn aan het ontvangen van bezoek.

Onderzoek
Om een goed beeld te hebben van hoe het ervoor staat, heeft de VGN een vragenlijst ontwikkeld voor leden van de VGN:

  • Vindt de verruiming plaats zoals opgesteld in de routekaart en de handreiking?
  • Op welke wijze wordt er invulling aan gegeven?
  • En welke dilemma’s zijn er in de praktijk?


Op 8 juni is de lijst voor de eerste keer verstuurd en door 53 zorgaanbieders (van grote, tot middelgrote en kleine zorgaanbieders en verspreid over het hele land) ingevuld, zo’n 30% van het ledenbestand van de VGN.

Uitkomsten
De eerste constatering is dat de verruiming van maatregelen rond bezoek, logeren en het op bezoek gaan, ook inderdaad plaatsvindt. Ruim 90% van de zorgorganisaties geeft aan het bezoekbeleid naar aanleiding van deze handreiking te hebben verruimd. De overige organisaties hadden al een beleid dat aansloot bij de handreiking.

Uit de reacties op de vragenlijst blijkt dat organisaties stap voor stap verder gaan met het verruimen van het bezoek. De momenten waarop verschillen, maar de data uit de routekaart worden veel als leidraad gebruikt.

Opvallend is dat deze data vaak geïnterpreteerd lijken te worden als startdata. Het merendeel van de organisaties verwacht dat alle of het grootste deel van hun cliënten op de genoemde data uit de routekaart bezoek ontvangen (15 juni), op bezoek gaan of kunnen logeren (1 juli).

Hoe lang en vaak verschilt
Er is een grote variatie in afspraken hoe lang en hoe vaak iemand bezoek kan ontvangen. Veelal is de duur van het bezoek beperkt tussen een half uur en twee uur. De frequentie varieert van dagelijks tot eens per twee weken.

Zo’n 60% van de zorgorganisaties geeft aan dat bezoek op verschillende plaatsen plaatsvindt. De mogelijkheden zijn buiten, op de eigen kamer of in een aparte ruimte. Een gemeenschappelijke ruimte is geen optie. 20% van de organisaties geeft aan dat het bezoek op de eigen kamer plaatsvindt. Voor 15% is bezoek buiten een mogelijkheid en voor 10% bezoek in een aparte ruimte.

Het gebruik van hulpmiddelen bij bezoek zoals (plexi)glas of bezoek achter het raam wordt door meer dan de helft van de zorgorganisaties ingezet. Een kwart van de organisaties maakt gebruik van mondkapjes wanneer de 1.5 meter afstand niet gehouden kan worden.

Logeren
Wanneer een cliënt buiten de organisatie op bezoek kan gaan of kan logeren bij ouders/verwanten, is zeer verschillend. Hiervoor worden verschillende data genoemd of er wordt aangegeven dat er nu gesprekken lopen hoe dit te organiseren. De datum van 1 juli wordt vaak genoemd als uiterste datum dat dit mogelijk is.

Opvallend is dat het samen met cliënt (en verwant) invulling geven aan afspraken over bezoek krijgen, op bezoek gaan en uit logeren nog niet overal plaatsvindt. Bij 60% van de respondenten wordt dit op een andere manier gedaan, namelijk door een manager of door het crisisteam.

Ervaring medewerkers
Medewerkers ervaren de verruiming van bezoek als overwegend positief. Ze zijn blij dat het contact tussen cliënten en ouders/verzorgers weer kan worden hersteld. Een kleine kanttekening wordt door enkelen geplaatst dat sommige medewerkers het ook als spannend ervaren.

Dilemma’s
Op basis van de open vraag tegen welke dilemma’s de zorgorganisaties aanlopen, kwamen antwoorden die zijn geclusterd in de volgende thema’s:
1. Afweging tussen veiligheid en vrijheid
2. Afstemming verwanten
3. Maatwerk versus algemene regels en uitzonderingen
4. Afstand houden/ fysiek contact
5. Naleven regels (cliënten en verwanten)

Begin juli wordt de vragenlijst over de bezoekregeling opnieuw uitgezet, waarna de VGN verwacht half juli een tweede stand van zaken te kunnen presenteren.  |

Lees de volledige Monitor bezoek gehandicaptenzorg (pdf)

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!