Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

‘Betere zorg door nieuw kwaliteitssysteem voor gehandicaptenzorg’

16 februari 2017 Door de redactie Geen reacties

Na een uitgebreide proef bij 24 zorgorganisaties blijkt een vernieuwd kwaliteitssysteem voor de gehandicaptenzorg een enorme verbetering: in openheid en reflectie in teams en in het versterken van de eigen regie van cliënten. De Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (Vgn) heeft het kwaliteitszorgsysteem ingediend bij Zorginstituut Nederland.

Woensdag 15 februari diende de gehandicaptenzorg een aanbiedingsbrief in bij Zorginstituut Nederland over een betekenisvol, vernieuwd kwaliteitszorgsysteem. Het nieuwe systeem is door 24 zorgaanbieders ontwikkeld en met succes getest in zogenoemde proeftuinen. Het vernieuwde kwaliteitszorgsysteem brengt de kwaliteit van gehandicaptenzorginstellingen op een andere manier in beeld en leidt volgens de Vgn tot kwaliteitsverbetering, zowel voor cliënten als voor medewerkers.

Het vernieuwde kwaliteitskader is een gezamenlijk initiatief van landelijke cliënten- en zorgorganisaties, het zorgkantoor en de inspectie voor gezondheidszorg. Met de aanbiedingsbrief verzoeken ze het Zorginstituut als gezaghebbende partij nu officieel het vernieuwde kwaliteitskader te accepteren en op te nemen in het zorgregister.


Proeftuinen
Aan de aanbieding ging een aanzienlijke proefperiode vooraf. In het hele jaar 2016 is in de 24 proeftuinen veel ervaring opgedaan met een vernieuwde kijk op kwaliteitszorg. In de proefperiode voerde het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport een onafhankelijk onderzoek uit. Dit bevestigde dat het vernieuwde kwaliteitskader leidt tot kwaliteitsverbetering.

Met name het accent op zelfreflectie in de teams van de zorgpraktijk, de bundeling van cliëntervaringen en de openbare kwaliteitsrapportage onder verantwoordelijkheid van de bestuurder worden als grote winstpunten gezien. Ook de nadruk op versterking van de eigen regie van cliënten en de cliëntervaring zien alle betrokkenen als een sterk punt.


Drie jaar
I
n de aanbiedingsbrief aan Zorginstituut Nederland staat dat de gehandicaptenzorg verwacht dat het vernieuwde kwaliteitskader nog voor 1 juni wordt opgenomen in het zorgregister. Het vernieuwde kwaliteitskader heeft betrekking op de zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Ons land telt 100.000 mensen die een Wlz-indicatie hebben in relatie tot langdurige verstandelijke, lichamelijke, of zintuiglijke beperkingen.  |

Lees ook:

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!