Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Betere ondersteuning mantelzorgers

3 april 2012 Door de redactie Geen reacties

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Vws) wil een betere balans tussen professionele en mantelzorg. "Ik draag mantelzorgers hoog in het vaandel en ga daar werk van maken," schrijft zij in een brief aan de Tweede kamer.

Veldhuijzen van Zanten heeft drie invalshoeken voor ogen:

1. Het onder de aandacht brengen van het belang van mantelzorg.

2. In het beleid rekening houden met het belang van mantelzorg.

Chronisch zieke mensen voelen zich vaak niet goed gehoord door professionals. De professional heeft meer kennis, maar de buurvrouw luistert beter. Van Zanten: "Veel mantelzorgers hebben heel goed uitgedokterd hoe ze een ander met medische handelingen kunnen helpen. Ik noem hen pioniers. Het zijn vaak ouders die hun kinderen heel goed verplegen, maar niet bevoegd zijn. In dit grijze gebied is nog veel te winnen."

Van Zanten wil dat mantelzorg ook in een instelling kan worden gegeven. Het gaat om wat de cliënt wil. De zorgaanbieder moet die wensen respecteren. De staatssecretaris wil met het wetsvoorstel Beginselenwet Awbz-zorg verankeren dat het zorgplan in dialoog met cliënt en mantelzorger wordt opgesteld.

Rol gemeente
3. Grotere rol voor gemeenten om de positie van mantelzorgers te versterken.

Veldhhuijzen van Zanten wil voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. De gemeenten zijn in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning verantwoordelijk voor het ondersteunen van mantelzorgers. Volgens onderzoek hebben gemeenten sinds de invoering van de Wmo het aanbod voor mantelzorgondersteuning steeds verder ontwikkeld en uitgebreid.

"Ik ben er dan ook van overtuigd dat er op lokaal niveau een beter inzicht bestaat in wat informele zorgverleners nodig hebben," aldus de staatssecretaris. "De overheid kan en hoeft niet alles uit handen van haar burgers te nemen. Zij moet bij voorkeur mensen in staat stellen en toerusten om verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Ik wil deze omslag stimuleren, zal bovenstaande activiteiten in gang zetten, onnodige regels afschaffen en daar waar nodig wijzen op het belang van informele zorgverleners."

Lees de brief over mantelzorg op de site van het ministerie van Vws

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!