Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Betaalbaar houden van zorg drijft organisaties tot samenwerking

27 september 2023 Redactie Klik Geen reacties

De gehandicaptenzorg staat voor grote uitdagingen om de zorg toekomstbestendig en betaalbaar te houden. Voor zorgorganisaties Sherpa en Amerpoort de reden om een fusie te onderzoeken, om daarmee de kwaliteit van zorg op een verantwoord niveau te houden. Ook zorgorganisaties Syndion en Profila willen gaan samenwerken, vooral om de continuïteit van behandeling te waarborgen.

Op de foto: Half september tekenden de bestuurders van zorgorganisaties Sherpa en Amerpoort, al sinds 1969 zijn Sherpa en Amerpoort in Baarn buren van elkaar, een overeenkomst met daarin afspraken over het onderzoeken van de effecten van een eventuele fusie.

Samen met de medezeggenschapsraden gaan Sherpa en Amerpoort de komende maanden een proces in van onderzoek en advies bij de mogelijke fusie. De inzet van Sherpa en Amerpoort is om de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van cliënten op een verantwoord niveau te houden. Zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt groter is dan ooit en de betaalbaarheid in de gehandicaptensector enorm onder druk staat.

Kennis delen
Amerpoort en Sherpa bieden grotendeels dezelfde zorg en ondersteuning in aangrenzende regio’s. Op verschillende gebieden en in diverse projecten werken medewerkers van beide zorgorganisaties al langer steeds meer samen en delen ze kennis met elkaar. Daarnaast is er een gezamenlijk Gezondheidscentrum aan de Zandheuvelweg voor zowel cliënten van Sherpa als Amerpoort.

Henk Kouwenhoven, bestuurder Sherpa: “We zijn enthousiast over de kansen die we zien en bij beide organisaties groeit het besef dat we samen meer kunnen realiseren voor cliënten en medewerkers door samen te gaan als één organisatie.”

Expertise behandeling
Ook Stichting Syndion en Profila Zorggroep, kleinschalige zorgorganisaties met locaties in diverse regio’s, willen meer samenwerken om hun expertise op het gebied van behandeling te bundelen. Beide organisaties werden ermee geconfronteerd dat specialistische zorg zoals bijvoorbeeld van een arts verstandelijk gehandicapten (arts VG) moeilijk beschikbaar is. Door samen te werken zien beide organisaties kansen om behandeling toegankelijk te houden.

syndionprofila.jpg

Martine van der Kaaden, directeur Zorg, zorgexpertise & innovatie bij Syndion: "Door expertise te delen, versnellen we de toegang tot behandeling, verbeteren we de kwaliteit en continuïteit van zorg, binden we specialisten aan onze organisaties en zetten we schaarse expertise doelmatig in.”

Onderdeel van de samenwerking is

  • het opzetten van een polikliniek voor specialistische gehandicaptenzorg,
  • het borgen van de inzet van de Arts VG,
  • het gezamenlijk opleiden van gedragsdeskundigen en orthopedagoog-generalisten,
  • het verkennen van de doorontwikkeling van verpleegkundige expertise,
  • het versterken van zorgbemiddeling en
  • de samenwerking tussen GGZ en de gehandicaptenzorg.

Syndion en Profila Zorggroep willen daarnaast niet alleen voor de eigen cliënten, maar ook voor iedereen buiten hun organisaties die het nodig heeft behandeling en expertise toegankelijk maken.  |

Lees meer op de websites van Syndion en Sherpa.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

klik_podcast_banner_vierkant.jpg