Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Bestuurlijke onrust leidt tot verscherpt toezicht zorgorganisatie Vanboeijen

8 maart 2016 Door de redactie Geen reacties

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft zorgorganisatie Vanboeijen in Assen voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie kan de bestuurlijke onrust bij de zorgaanbieder leiden tot risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Stichting Vanboeijen biedt zorg en ondersteuning aan ongeveer 750 cliënten met een verstandelijke beperking in Drenthe. Eind vorig jaar vernam de inspectie via de media dat er sprake zou zijn van bestuurlijke onrust bij Stichting Vanboeijen.

Conflict
Zo was er sprake van een conflict tussen management team en enkele recente (interim) bestuurders. Vanwege het vertrek van een bestuurder had ook tijdelijk een lid van de raad van toezicht de functie van bestuurder op zich genomen, iets dat in strijd is met een code voor verantwoord bestuur van zorginstellingen, de governancecode.

Vanaf januari 2016 kreeg de inspectie signalen van verontruste medewerkers, de centrale verwantenraad en de medezeggenschapsraad. Eind februari sprak de inspectie hierover met de raad van toezicht, raad van bestuur, de centrale verwantenraad en de medezeggenschapsraad.


Geen besluiten
Uit deze gesprekken bleek volgens de inspectie dat er veel onrust in de organisatie was door de ontwikkelingen binnen het bestuur en de gevolgen daarvan voor de aansturing van de organisatie. Ontwikkelingen in de zorgverlening stonden bovendien stil, omdat besluiten door de bestuurlijke onrust niet werden genomen.

Op basis van deze bevindingen wil de inspectie dat de organisatie maatregelen neemt, zodat de bestuurlijke onrust verdwijnt. “Alleen dan kan er op een goede manier gewerkt worden aan het verlenen van zorg en het verder verbeteren daarvan,” zo vindt de inspectie.

Als de situatie niet op korte termijn verbetert, dan overweegt de inspectie een bestuursrechtelijke maatregel te nemen. De komende periode volgt de inspectie de vorderingen bij Vanboeijen nauwlettend met onverwachte bezoeken.  |


Lees het
rapport over het onderzoek van Igz naar de bestuurlijke onrust bij Stichting Vanboeijen

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!