Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Bemoeizorg aan zorgmijders flink verbeterd

19 november 2013 Door de redactie Geen reacties

Steeds meer regio's slagen erin om zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen (onder wie veel mensen met ook een lichte verstandelijke beperking) verantwoorde zorg te bieden. Gezondheidsdiensten en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg voldoen aanzienlijk beter dan een jaar geleden aan de voorwaarden om die hulp te kunnen verlenen, concludeert de Inspectie voor de gezondheidszorg. De weinige regio's die nog niet aan alle voorwaarden voldoen zijn hard bezig met verbeteringen. De inspectie is tevreden over dit resultaat.

Van de 160.000-180.000 mensen in Nederland met ernstige psychiatrische stoornissen mijdt een deel elke hulpverlening. Deze mensen zijn erg kwetsbaar. Betrokken instanties in een regio moeten afspraken met elkaar maken over de tijdige signalering van en de zorgverlening aan deze mensen. De zorg wordt geleverd door ambulante teams die werken volgens de methode (functionele) Assertive community treatment (Act of Fact, de laatste wordt toegepast bij mensen met verstandelijke beperkingen).

Gecertificeerd
In 2012 vond de inspectie dat de samenwerking en de zorg beter konden, en legde daarom maatregelen op aan zorginstellingen en gemeentes. Bij het zojuist afgeronde vervolgonderzoek heeft de inspectie gecontroleerd of deze maatregelen zijn uitgevoerd. Conclusie: de meeste instellingen hebben ervoor gezorgd dat de (F)act-teams in 2014 gecertificeerd zijn: de hulpverleners zijn opgeleid en bevoegd om de methode volgens de regels toe te passen. In 2012 waren maar 2 van de 37 teams gecertificeerd. Verder werken de meeste teams nu in hun hele regio en hebben de meeste zorginstellingen de Handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg ingevoerd.

Lees het rapport op de site van de Inspectie
Bemoeizorg aan zorgmijders flink verbeterd

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!