Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Belgisch onderzoek naar verzwaringsdekens of verzwaringsmaterialen

16 februari 2022 Door de redactie Geen reacties

Verzwaringsdekens of verzwaringsmaterialen zijn materialen die zwaar aanvoelen of nauw aansluiten rond het lichaam. Hierdoor oefenen ze (diepe) druk uit, zoals bij een knuffel of geruststellend fysiek contact. Het Belgische zorgnetwerk Stijn heeft recent een onderzoek gehouden naar het gebruik hiervan bij verschillende doelgroepen, waaronder mensen met autisme of een verstandelijke beperking.

Verzwaringsdekens, -kussens, -vesten, etcetera worden ingezet in talrijke thuissituaties en in zorgvoorzieningen. Er wordt verondersteld dat deze zogeheten ‘diepe druk’ een positief effect heeft, bijvoorbeeld bij mensen met een cognitieve beperking, autismespectrumstoornis of ouderen, vooral als ze lichamelijke onrust, angst, slaapproblemen of spierspasmen ervaren. Maar klopt deze veronderstelling wel? Wordt het gunstige effect ook door wetenschappelijke onderzoeksresultaten ondersteund? Zijn er ook nadelen aan het gebruik?

Om dat uit te zoeken, zette zorgnetwerk Stijn vzw, waaronder zorgvoorziening Sint Oda, samen met de Liga Autisme Vlaanderen, hogeschool Thomas More, de KU Leuven en expertisecentrum Multiplus een onderzoek op. Naast een literatuurstudie stuurden de onderzoekers in Vlaanderen en Nederland twee bevragingen uit:
- een over verzwaarde dekens en
- een over andere verzwaarde materialen.

In totaal werden zo’n 400 responsen ontvangen van professionele zorgverleners, mantelzorgers en mensen die zelf een verzwaard deken gebruiken.

De onderzoekers zijn momenteel bezig met het verwerken van de resultaten en zullen hun bevindingen later dit jaar (naar verwachting einde zomer) met KLIK delen. Meer informatie over het onderzoek naar het gebruik van verzwaarde dekens en verzwaarde materialen is te vinden op de website van Stijn vzw.  |

 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!