Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Belangenclubs teleurgesteld over Participatiewet

3 december 2013 Door de redactie Geen reacties

Belangenorganisaties Platform vg en de Cg-raad zijn erg teleurgesteld over het wetsvoorstel voor de Participatiewet. Lang niet alle arbeidsgehandicapten maken kans op de 125.000 garantiebanen. Arbeidsgehandicapten die meer dan het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, tellen niet mee voor deze banen. Hun kansen op de arbeidsmarkt zullen hierdoor verslechteren, aldus de organisaties voor mensen met beperkingen in hun commentaar.

Platform vg en Cg-raad vinden dat niet duidelijk is welke arbeidsgehandicapten in aanmerking komen voor voorzieningen met name in de eerste twee jaar. Zonder die voorzieningen neemt de kans sterk af dat iemand een arbeidsplek krijgt aangeboden. Het gaat dan om een uniforme no-risk polis, loonkostensubsidie, werkplekaanpassingen en de jobcoach. Werkgevers en werknemers moeten hier aanspraak op kunnen maken.

Verslechteringen
De Participatiewet heeft voor Wajongers een aantal flinke verslechteringen tot gevolg, aldus het commentaar. Er is geen mogelijkheid tot terugval in de Wajong. Ook is er geen overgangsregeling gekomen van 2,5 jaar voor mensen die gaan vallen onder de kostendelersnorm (dat gaat over mensen die samenwonen met bijvoorbeeld ouders of partner. Zij verliezen hun uitkering, maar er zou sprake zijn van een overgangsregeling)..

Dwangmiddelen
Veel Wajongers vallen straks onder de Participatiewet en krijgen dan een uitkering op bijstandsniveau. Voor deze mensen gaan, als zij geen werk vinden, de nieuwe regels gelden. Zij kunnen worden verplicht vrijwilligerswerk te doen of te werken in onbetaalde participatiebanen. Platform vg en de Cg-raad vinden deze dwang ongepast. Gemeenten en arbeidsgehandicapten moeten met elkaar in gesprek over de mogelijkheden tot participatie. Dit moet een gelijkwaardig gesprek zijn, zonder de dreiging van sancties.

Vergeten groep
Een ander punt van zorg zijn de mensen met een arbeidshandicap die straks geen of een lagere uitkering meer krijgen, omdat ze een partner hebben of bij hun ouders wonen. Gemeenten hebben er geen of weinig financieel belang bij om deze groep aan het werk te helpen. En dus dreigen ook voor deze groep de arbeidskansen te verslechteren.

Beschut werk
Mensen die in aanmerking komen voor beschut werk en een baan vinden, komen in dienst van de gemeente. De kosten zullen zwaar op de gemeentelijke begrotingen gaan drukken. Dit beperkt hoogstwaarschijnlijk de mogelijkheden om zich in te spannen voor ander groepen arbeidsgehandicapten. Nu al kan ruim 60 procent van de gemeenten de kosten niet opbrengen van de huidige sociale werkvoorziening. Het kabinet moet ervoor zorgen dat er voor deze andere groepen ook voldoende budget beschikbaar is, vinden Platform vg en de Cg-raad.

Lees het commentaar op www.cg-raad.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!