Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Begrotingen: Passend onderwijs

21 september 2011 Door de redactie Geen reacties

Het kabinet ontziet het onderwijs in 2012, maar er komen wel ombuigingen. Geld dat onder meer beschikbaar komt door bezuinigingen op het onderwijs aan kinderen met leerproblemen (passend onderwijs) wordt opnieuw geïnvesteerd in het onderwijs.Voor kinderen met een achterstand investeert dit kabinet in voor- en vroegschoolse educatie en schakelklassen/summercourses.

In 2012 wordt hiervoor 70 miljoen euro extra uitgetrokken, oplopend tot 100 miljoen euro in 2013. Kinderen die extra aandacht of hulp nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs. Daartoe wordt vanaf 2012 het nieuwe stelsel voor passend onderwijs ingevoerd. Het speciaal onderwijs blijft beschikbaar voor leerlingen voor wie dat nodig is. Volgend jaar is er 2,2 miljard euro beschikbaar voor extra ondersteuning.

Beroepsonderwijs
Er komt jaarlijks 150 miljoen euro beschikbaar om de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs te vergroten.

Lees alle beleidsplannen van het ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschap op www.rijksoverheid.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!