Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Begroting Vws

18 september 2008 Door de redactie Geen reacties
Het ziet ernaar uit dat de aantallen richtlijnen en protocollen alleen maar toenemen. Om kwaliteit en veiligheid van de zorg te bevorderen, zet het ministerie van Vws zwaar in op ‘de ontwikkeling van richtlijnen en zorgstandaarden voor beroepsgroepen'. Dat staat in de begroting 2009 van Vws. Voor die ontwikkeling komt zelfs een regie-orgaan. Verder moeten er kwaliteitsindicatoren komen. Bij dat alles is het uitgangspunt, aldus Vws: persoonlijke bejegening en respect voor het individu.

Van het totale bedrag voor gehandicaptenzorg - volgend jaar 5,6 miljard euro, een tiende van wat we in totaal aan zorg besteden - is ongeveer 5% bestemd voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren (lvg), die veelal probleemgedrag hebben. Minister Rouvoet van Jeugd en gezin is hiervoor verantwoordelijk.

Belangrijke verandering is het in de financiering afschaffen van verschillende vormen van begeleiding: activerende en ondersteunende; alleen de functies begeleiding en behandeling en blijven over in de Awbz. Dat leidt tot forse besparingen de komende jaren. Minister Rouvoet verwacht dat meer mensen daardoor een beroep zullen moeten doen op jeugdzorg of de Wmo. Als dat nodig is, zal hij daarvoor geld uittrekken.

De organisaties van cliënten en patiënten worden vanaf 2009 op een andere manier gesubsidieerd. Ze moeten 4-jaren plannen indienen; op basis daarvan worden de subsidies verdeeld. Veel minder moeite hoeft het Centraal indicatieorgaan zorg (Ciz) te doen om subsidie binnen te halen: er is ruim 140 miljoen gereserveerd waarmee het Ciz rond de 950.000 indicatiestellingen kan doen. Zorginstellingen moeten vanaf komend jaar speciale beleidsplannen hebben voor veiligheid: het Veiligheids-management-systeem (Vms). Het streven is dat de helft van de instellingen in 2009 zo’n systeem heeft.

Scheiding van wonen en zorg wordt voorbereid in de instellingen voor mensen met lichamelijke en zintuiglijke handicaps. Het gehandicaptenvervoer (Valys, de ‘deeltaxi’), waarover voornamelijk klachten zijn te horen, blijft in 2009 ‘bijzondere aandacht’ van Vws krijgen, zo meldt de begroting. Benieuwd of daarvan iets te merken zal zijn. Voor het openbaar vervoer gaat overigens ook de Wet gelijke behandeling gelden, zo is de bedoeling.

Sportdeelname door mensen met een handicap blijft volgens de begroting van Vws ‘achter in vergelijking met anderen.’ Het ministerie wil sportbeoefening stimuleren, en het sportaanbod in voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten vergroten.

De Inspectie voor de gezondheidszorg heeft voor 2009 een aantal speerpunten opgesteld, waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag, en kindermishandeling. Daarop zal de Inspectie extra letten.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!