Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Begeleiders willen meer tijd voor cliënten met beperking

23 augustus 2017 Door de redactie Geen reacties

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (Igz) heeft bij 38 zorgorganisaties onderzoek gedaan om te kijken of cliënten het leven kunnen leiden zoals zij dat wensen. Dat blijkt bij de meeste mensen met een beperking het geval. Wel zouden zij graag zien dat begeleiders meer tijd krijgen voor gesprekjes tussendoor en dat ondersteuningsplannen van cliënten eenvoudiger te begrijpen zijn.

Het onderzoek van de Igz beperkte zich niet tot cliënten alleen; ook met begeleiders en ouders/familie werd gesproken. De inspectie keek naar vier zaken in het bijzonder:

  1. Wordt er goed naar de cliënt geluisterd en hebben begeleiders tijd voor gesprekken?
  2. Mogen cliënten bezoek ontvangen of op bezoek gaan als zij dat willen?
  3. Wie bepaalt welk werk een cliënt doet, of wat er gegeten wordt? Krijgt de cliënt hulp bij moeilijke keuzes?
  4. Is de cliënt optimaal betrokken bij het opstellen van zijn of haar ondersteuningsplan?


Praten met je begeleider
De belangrijkste conclusies bij punt 1 zijn dat cliënt en ouders meestal veel vertrouwen in de persoonlijke begeleider hebben, dat de ouders goed ingelicht worden en dat tussendoorgesprekjes vaak heel open zijn. Helaas is voor dat laatste steeds minder tijd omdat begeleiders druk met allerlei taken op kantoor zijn.

Vrienden en familie
Niet iedere cliënt is even sociaal, de een wil vaak bezoek, de ander juist niet. Daar houden begeleiders rekening mee. Ze luisteren goed naar wat de cliënt wil en helpen bij het ontmoeten van nieuwe mensen, ook online. Uit punt 2 komt volgens de inspectie naar voren dat er meer aandacht moet komen voor zelfstandig leren reizen, zodat cliënten meer vrijheid hebben familie en vrienden te bezoeken.

Zelf kiezen
Als het aankomt op hobby’s, eten, de inrichting van een kamer en werk wordt goed geluisterd naar de cliënt. Die mag veel zelf kiezen. Is dat moeilijk, dan helpen begeleiders of ouders. Zij kijken dan niet naar wat zij zelf zouden kiezen, maar naar wat het best bij de cliënt past.

Ondersteuningsplan
De cliënt praat elk jaar over zijn of haar ondersteuningsplan, maar nog niet overal wordt dat plan samen met hem of haar gemaakt. Mensen met een beperking weten niet altijd wat er in dat plan staat, of er staan te veel doelen in. Uit gesprekken met ouders komt volgens de inspectie wel naar voren dat cliënt en begeleiders goed werken aan de doelen uit het ondersteuningsplan.

Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen de zorgorganisaties aan de slag: waar kan het bij hen nog beter? De Izg blijft monitoren of cliënten zelf keuzes mogen maken.

Download de duidelijke samenvatting van het onderzoek (pdf).

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!