Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Begeleiders Gors worden onderzoekers met nieuwe kwaliteitsmethode

21 april 2016 Tjitske Gijzen Geen reacties

Medewerkers van de Zeeuwse zorginstelling Gors worden opgeleid tot observatoren voor het kwaliteitsproject ‘Beelden van Kwaliteit’. Deze wetenschappelijke aanpak van kwaliteitsbeoordeling is ontwikkeld door Hans Reinders, hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het kwaliteitssysteem werkt met observatoren: onderzoekers die op locatie cliënten en medewerkers observeren in hun dagelijkse handelingen en daar een verslag van maken. Kern van de observatie is: hoe gaan medewerkers verbinding aan met cliënten en hoe dragen zij bij aan eigen initiatief en ontwikkeling?

Medewerkers van Gors zijn geschoold als observator. Hun opdracht is een observatieverslag te maken dat werkt als een spiegel waarin begeleiders zichzelf aan het werk zien. De verslagen bespreken ze met de geobserveerde teams in een kwaliteitspanel. Daarin zitten cliënten, ouders, medewerkers, een manager, een vertegenwoordiger van het zorgkantoor en een gedragsdeskundige. Het gesprek met het panel biedt het team aanknopingspunten om aan kwaliteitsverbetering te werken.

Zicht op bejegening
“Als het om verantwoording van zorg gaat, horen we steeds vaker de opvatting dat cijfers en tabellen niet zoveel hoeven te zeggen maar dat het meer om de werkelijke beleving gaat, om verhalen, om beelden, om kwalitatieve informatie. Zicht krijgen op de dagelijkse bejegening, de ondersteuning in de praktijk van alledag,” zo motiveert de organisatie de keuze voor de methodiek.

“Beelden van Kwaliteit neemt de dagelijkse praktijk van de begeleiding onder de loep. Het is dus eigenlijk een kwaliteitsinstrument om de kwaliteit van de dagelijkse ondersteuning te meten. En het is ook een verbeterinstrument want natuurlijk wordt het verslag gebruikt om van te leren en het beter te gaan doen.”

Leerzame zoektocht
Naast de vele mogelijkheden die de methode biedt voor kwaliteitsverbetering, biedt het project voor een aantal medewerkers een mogelijkheid zichzelf verder te ontplooien en te ontwikkelen. Observator Ilona Klippel: “De cursus voelt als een leerzame zoektocht naar de onderzoeker in mezelf, dat deel was tot nu toe onderbelicht gebleven.”

Lees meer over Beelden van Kwaliteit in een eerder Klik-artikel: ‘Observeren zonder oordeel’. Meer informatie over de aanpak is te lezen op www.beeldenvankwaliteit.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!