Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Begeleiders deskundiger dankzij verbetertraject verslaving

15 augustus 2013 Door de redactie Geen reacties

Het verbeterproject om de verslavingshulp aan mensen met een licht verstandelijke beperking te versterken, heeft veel opgeleverd. Gehandicaptenzorgorganisaties die meededen aan het intensieve verbetertraject, melden dat medewerkers deskundiger zijn geworden, en dat er nauwer wordt samenwerkt met de verslavingszorg. Het verbetertraject werd van januari 2012 tot mei 2013 uitgevoerd. Er is nu een verslag van verschenen.

In het verslag over het project staan de resultaten:
Tijdens workshops en trainingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: het signaleren en bespreken van (problematisch) alcohol- en drugsgebruik, het schrijven van een beleidsplan en structurele samenwerking met de verslavingszorg.

In totaal 195 medewerkers van 40 organisaties voor gehandicaptenzorg bezochten tenminste een bijeenkomst, workshop of training. Een derde van de deelnemers was lid van een verbeterteam, twee derde was werkzaam bij een andere organisatie. Steeds vaker namen ook medewerkers uit de verslavingszorg deel.

Passende instrumenten
Het Trimbos-instituut inventariseerde welke passende instrumenten en methoden voor beleidsontwikkeling, preventie en zorg op het gebied van alcohol en drugs in Nederland beschikbaar zijn en vatte deze informatie samen in een toolkit. Dit document is via het Kennisplein Gehandicaptensector te downloaden.

Negen instellingen in de gehandicaptensector startten een intensief verbetertraject. Bij deze instellingen werkte een projectteam op een of meerdere locaties aan concrete verbeteringen. Naast de informatie uit de toolkit stond de kennis en ervaring van experts uit het hele land en procesbegeleiders van het Trimbos-instituut ter beschikking van de teams.

Samenwerking
Na afloop van het project gaven de 153 deelnemers en geïnteresseerden vrijwel unaniem aan dat op hun locatie de zorg rondom alcohol en drugsgebruik in het afgelopen jaar was verbeterd. De deskundigheid bij de medewerkers (63%) was gegroeid, en de samenwerking met de verslavingszorg was verbeterd (57%).

Het merendeel van de organisaties dat een intensief verbetertraject hadden gevolgd beschikte aan het eind van de rit over een beleidsplan met een duidelijke visie en praktische handvatten voor de medewerkers.

Een positief resultaat was verder dat bestuurders en directeuren uit gehandicaptenzorg en verslavingszorg besloten hebben om een gezamenlijk document op te stellen over de inhoud en
organisatie van (preventieve) zorg voor deze doelgroep. De eerste tekst staat inmiddels op papier.

Verbeterproject LVB en verslaving. Door E. Bransen, S. Lokman, L. Neijmeijer, S. van Rooijen
Uitgever: Trimbos-instituut.

Lees ook het Klik-dossier over verslaving

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!